Anunţ public SC ELECTROPUTERE RESIDENCE SRL

0
929

SC ELECTROPUTERE RESIDENCE SRL, in calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire imobil S+P+4-8 retras cu destinatia de locuinte colective functiuni complementare si spatii comerciale si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Bulevardul Calea Bucuresti, 78E.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, strada Petru Rares nr 1, Craiova, in zilele de luni – joi, intre orele 8-16:30 si vineri intre 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.