Anunţ public comuna Orodel

0
376

ANUNȚ

Comuna Orodel organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi vacante aferente funcțiilor de natură contractuală de execuție:

referent— șef serviciu- (COD COR 331309) 1 post perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare.

contabil – ( COD COR 331302) -1 post perioadă nedeterminată  în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare și

muncitor calificat –(electromecanic stație pompare apa canal COD COR 741216 )1 post perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare.

Condiții generale sunt conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiții specifice de participare la concurs și de ocupare a funcțiilor contractuale de execuție sunt:

1.Pentru postul de referent-șef serviciu treapta I în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare.

  • nivelul studiilor: – studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime necesară: – 3 ani vechime în muncă ;

2.Pentru postul de contabil treapta I în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare.

  • nivelul studiilor: – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul științelor economice

–    vechime necesară: – minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției în domeniul financiar contabil;

  1. Pentru postul de muncitor calificat treapta IV în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare.

– nivelul studiilor: – studii medii-absolvent al scolii profesionale cu profil electrotehnic, energetic ori studii de calificare în una din meseriile de elctrician sau electomecanic stație de pompare apa canal

– vechime necesară: – minim 2 ani in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului vacant

 

Calendar desfasurare concurs

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul primariei Orodel la secretarul comisiei de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afișării anunțului  în perioada  01.03.2022-14.03.2022 inclusiv ora 15,00.

Selecția dosarelor de concurs în termen de 2 zile lucrătoare  de la termenul limită  de depunere dosare, dar nu mai târziu de 16.03.2022, orele 10,00

Proba scrisă 22.03.2022 ora 10,00

Proba interviu 28.03.2022 ora 10,00

Informatii suplimentare

Dosarele vor fi depuse la sediul Primăriei comunei ORODEL, str Principală , nr.133, telefon 0764115937 persoană de contact – Șelărescu Roxana Adina — secretarul comisiei de concurs