SC Termo modernizează două puncte termice din Valea Roşie

0
215

 Două puncte termice (PT) din cartierul Valea Roşie vor fi modernizate, prin înlocuirea conductelor. Investiţia se ridică la suma de 26 milioane de lei, la cele două puncte termice fiind arondaţi peste 2.700 de craioveni, care vor beneficia de agent termic fără ca pierderile înregistrate pe reţea să mai fie aşa de mari.

 Investiţia care se va realiza la SC Termo a fost aprobată, mai întâi, de consilierii municipali, care au votat proiectul de hotărâre în acest sens, aflat pe ordinea de zi a ultimei şedinţe a CLM Craiova din luna ianuarie. Potrivit documentaţiei, s-au propus două soluţii pentru reabilitarea celor două puncte termice – PT 1 şi PT 4 – din cartierul Valea Roşie, proiectantul recomandând, în cele din urmă, varianta cea mai ieftină şi mai eficientă din punct de vedere al funcţionării sistemului de distribuţie. Aleşii locali au fost de acord şi cu valoarea investiţiei, care se ridică la 26 milioane de lei, dintre care 20 milioane de lei vor fi folosiţi pentru partea de construcţii şi montaj.

Vor fi înlocuiţi aproximativ 4 kilometri de reţele

Lucrarea este preconizată să fie realizată în termen de 12 luni. Proiectanţii au propus, ca şi soluţie tehnică, înlocuirea reţelelor existente, sistemul de distribuţie al energiei termice pentru cele două puncte termice fiind de tip tritubular, cu două conducte de încălzire şi una pentru apă caldă, alcătuit din conducte de oţel zincat şi ţeavă neagră pentru încălzire. Avantajele obţinute sunt, potrivit proiectanţilor, un nivel redus al cantităţii de căldură cedată în mediul încojurător şi, automat, reducerea consumurilor de combustibil, apă şi energie. Scad şi cheltuielile de exploatare, odată cu combustibilul şi energie electrică. Durata de exploatare a sistemului în parametri optimi este cotată la 50 de ani. 

Se reduce consumul de gigacalorie

Prin reabilitarea şi modernizarea reţelelor termice secundare se preconizează, potrivit proiectului de hotărâre, reducerea medie anuală a consumului de combustibil de 3.274,24 Gcal ( 327,42 Tep), reducerea cantităţii de apă potabilă folosită cu 9.396 metri cubi pe an; reducerea cantităţii de apă demineralizată, degazată, pompată de la CET II Craiova, cu 3.984 metri cubi pe an şi reducerea gazelor cu efect de seră cu 769,25 tone pe an. Perioada de recuperare a investiţiei este de 10,7 ani. Cea de-a doua soluţie propusă a fost înlocuirea conductelor din canalele termice, dar şi instalarea unor conducte de recirculare. S-a considerat că această variantă implică nişte cheltuieli mai mari, iar perioada de viaţă a sistemului era asigurată pentru numai 20 de ani.

Se reduc pierderile de la 27% la 15%

Cel mai important avantaj care decurge din această primă soluţie este, însă, reducerea pierderilor tehnologice din reţele. Potrivit documentaţiei, conductele existente sunt foarte vechi şi rezultă pierderi prin armături. Pe partea interioară, conductele au depuneri rugină, ceea ce face ca apa care ajunge la robinet să fie cu impurităţi. Conductele sunt afectate pe interior şi de depunerile de piatră, care duc, potrivit specialiştilor, la creşterea consumului de energie, fiind nevoie de pomparea apei calde în sistem. Se preconizează că, prin modernizarea acestor puncte termice, pierderile tehnologice în reţele se reduc la valori sub 15% faţă de media de 27%.

Conductele au o vechime de 50 de ani

Reţelele secundare care sunt arondate la PT 1 Valea Roşie deservesc, potrivit autorităţilor, un număr de 1.344 de apartamente, care sunt distribuite în 24 de blocuri cu 63 scări de bloc, având o rată a debranşări de 1,32%. Pierderile pe reţele a fost stabilită de SC Termo la valorea de 26,83%, conform bilanţului energetic pe ultimii 3 ani. Aceste reţele au o lungime de aproximativ 1.971 m şi o vechime de 49 ani, fată de durata normală de funcţionare de 16-24 ani. La PT 4 Valea Roşie sunt arondate 1.421 de apartamente, care se găsesc în cele 22 de blocuri, cu 60 scări de bloc. Sunt debranşaţi de la reţea 2,1 % din locatari, iar pierderile pe reţele sunt aici de 27,01 %, conductele având o vechime de 50 ani.