O noua conferinţă la Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei

0
343

Cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede, Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei, în parteneriat cu Departamentul de Biologie şi Ingineria Mediului al Facultăţii de Horticultură a Universităţii din Craiova, Liceul Tehnologic Costin D. Neniţescu şi Liceul Charles Laugier, organizează la sediul secţiei, marţi, 4 februarie, ora 11:00, conferinţa Evaluarea chimismului apei în zone umede din sectorul românesc al Dunării. 

Aciunea culturală este coordonată de către muzeograf dr. Olivia Cioboiu şi se derulează în cadrul proiectului educaţional „Muzeul – o şcoală altfel”.

Zonele umede (râuri, lacuri, bălti, mlaştini) sunt componente ale patrimoniului natural cu mare valoare economică, estetică si de agrement. La acestea se adaugă incontestabila valoare ecologică, ele asigurând sursele trofice şi habitatul multor specii de plante şi animale, nevertebrate şi vertebrate.

Distrugerea şi degradarea zonelor umede, ca urmare a  intervenţiei umane, fragmentarea şi pierderea lor au generat cele mai serioase ameninţări privind supravieţuirea florei şi faunei specifice acestor ecosisteme. Conştientă că, în fapt, conservarea zonelor umede, cu întreaga lor biodiversitate poate fi asigurată numai printr-o acţiune internaţională constantă, organizaţia UNESCO a încheiat la Ramsar, în Iran, la 2 februarie 1971 Convenţia asupra Zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice la care a aderat şi România prin legea 5 din 25 ianuarie 1991.

Pentru a asigura conservarea biodiversităţii acestora sunt necesare cercetări ştiinţifice minuţioase privind inventarul florei şi faunei, identificarea factorilor distructivi, urmată de promovarea măsurilor de protejare şi conştientizarea publică privind valoarea resurselor naturale şi folosirea raţională a acestora.

Prin urmare, ele constituie veritabile resurse ştiinţifice şi economice, necesitând un regim special de ocrotire şi conservare, deziderat urmărit de instituţiile implicate în educaţia ecologică şi protecţia mediului.

Conferinţa EVALUAREA CHIMISMULUI APEI ÎN ZONE UMEDE DIN SECTORUL ROMÂNESC AL DUNĂRII,  va fi susţinută de către profesor univ. dr. Elena Gavrilescu din cadrul Departamentului de Biologie şi Ingineria Mediului a Facultăţii de Horticultură a Universităţii din Craiova, şi va conţine o serie de videoproiecţii.

Este o lecţie de ecologie vizând structurile şi funcţiile ecosistemelor lacustre din sectorul românesc al Dunării între Corabia şi Sulina (compoziţia fizico-chimică a apei şi sedimentelor, regimul de oxigen, populaţiile planctonice şi bentonice, conservarea biodiversităţii), efectele produse de impactul antropic şi al activităţilor industriale asupra calităţii apelor zonelor umede din Lunca Dunării, precum şi implementarea Directivei Cadru a Uniunii Europene în domeniul protecţiei apelor.

La manifestare vor participa studenţii Departamentului de Biologie şi Ingineria Mediului al Facultăţii de Horticultură a Universităţii din Craiova şi elevii Liceului Tehnologic Costin D. Neniţescu – domeniul protecţia mediului îndrumaţi de prof. de protecţia mediului Iulia Cristea, Melania Streinu, Larisa Păun, Sabina Tudora, biologie – Amelia Gorun şi geografie – Claudia Grigorescu, precum şi Liceului Charles Laugier îndrumaţi de prof. de specialitate: dr. Mirela Enculescu, Diana Ciorbagiu, Jeni Obretin, Mihaela Todor, Olivia Nicolae, Florentina Nica și Miruna Minoiu.

ANA-MARIA PETOLESCU