ABA Jiu desfăşoară acţiuni de monitorizare a cursurilor de apă

0
65

Având în vedere fenomenele meteorologice din această perioadă, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, a continuat să ia măsuri, astfel încât la priza de apă Işalniţa să fie asigurate toate condiţiile de exploatare a instalaţiilor pe timp friguros pentru tranzitarea debitului şi asigurarea necesarului de alimentare cu apă de răcire pentru termocentrala Işalniţa şi apă pentru potabilizare către Compania de Apă Oltenia.

rauO altă preocupare a Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj din această săptămână a constituit-o intervenţia pentru spargerea podurilor de gheaţă, cu ajutorul căngilor în zona podurilor pe pârâul Teslui, localitatea Pieleşti şi pârâul Vlaşca, localitatea Lăcriţa (Golfin) şi deszăpezirea căilor de acces la Barajele Fântânele, Caraula, Cornu şi Polder Bistreţ, aceste acţiuni asigurând fluxul informaţional privind  măsurătorile  hidrometrice.

Formaţiile de lucru desfăşoară în continuare acţiuni de exploatare specifice condiţiilor de iarnă şi programului pe timp friguros: deszăpezirea căilor de acces la sedii şi cantoane şi împrăştierea de material antiderapant pe căile de acces.

Administraţia Bazinală de apă Jiu, prin cele patru unităţi subordinate, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, Gorj, Mehedinţi şi SHI Petroşani monitorizează în teritoriu cursurile de apă în vederea identificării sectoarelor de apă unde se poate forma poduri de gheaţă, în special în zona podurilor rutiere, în vederea eliminării eventualelor pericole de inundaţii.

Nivelurile pe râuri, sub cotele de apărare

Pe râul Jiu, în ultimele ore, nivelurile şi debitele au fost în general staţionare şi uşor variabile. Nivelurile pe râul Jiu la staţiile hidrometrice se situau ieri sub COTELE DE APĂRARE. Pe afluenţi şi celelalte râuri interioare nivelurile şi debitele au fost staţionare şi uşor variabile.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, pod de gheaţă cu ochiuri, pod de gheaţă compact) existente pe râuri au fost în uşoară diminuare şi restrângere.

În privinţa fenomenelor de iarnă pe râuri, s-a înregistrat gheaţă la mal pe Jiu, amonte Rostovanu, Lonea (Jiul de Est), Lonea (Taia), Jieţ, Petroşani (HD), Turburea, Novaci (GJ), Halânga (MH) şi Goicea (DJ). Pod de gheaţă cu ochiuri a fost semnalat la Câmpu lui Neag, Buta, Livezeni, Baniţa, Peştera Bolii, Polatiştea (HD), Baia de Fier, Ciocadia, Săcelu, Bustuchin, Pojaru (GJ), Corcova (MH), Breasta (DJ); pod de gheaţă compact: Bărbăteni, Rostovanu, Lazaru (HD), Târgu Cărbuneşti (GJ), Faţa Motrului, Motru Sec (MH), Scaieşti, Negoieşti, Fântânele(DJ); năboi: Rovinari (GJ).

Debitul Dunării, la jumătate faţă de media multianuală a lunii februarie

rau 1Conform diagnozei INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în creştere la valoarea de 2.400 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii februarie (5.300 mc/s). Debitul Dunării aval Porţile de Fier a fost în scădere la Gruia şi la Calafat.

Pe fluviul Dunărea, conform  prognozei Sistemului Hidroenergetic Porţile de Fier, debitul afluent prognozat în secţiunea Baziaş pentru ieri la ora 6.00 era de 2.530 mc/s. În următorul interval de 24 de ore, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), conform  prognozei  INHGA -CNPH va fi în creştere până la valoarea de 2.500 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii februarie (5.300 mc/s). Fenomene de iarnă pe fluviul Dunărea: gheaţă la mal la Gruia şi Calafat;  pod de gheaţă compact la Orşova; sloiuri la Moldova Veche, Drobeta Turnu Severin şi Calafat.

Pentru intervalul 5-9 februarie a.c. conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), va fi în creştere până la valoarea de 3.000 mc/s în ultima zi din interval, situându-se sub media multianuală a lunii februarie (5.300 mc/s). În această perioadă, debitul fluviului a scăzut la jumătate faţă de valorile normale. În zona Orşova, Baziaş s-au creat poduri de gheaţă, iar în Gruia sloiuri de gheaţă. Cei care au de suferit de pe urma acestei situaţii sunt transportatorii fluviali.