Coplata, încă o povară pentru pacienţi

0
88

În condiţiile în care mulţi dintre bolnavii internaţi în spitale recunosc că sunt nevoiţi, oricum, să plătească bani în plus pentru a cumpăra medicamentele, pacienţii nu văd cu ochi buni introducerea coplăţii. Majoritatea consideră că, printr-o astfel de decizie, plăţile informale nu vor fi nicidecum eliminate ci se vor adăuga, cei drept neoficial, la „nota de plată” a spitalizării. 

Autorităţile sanitare intenţionează să introducă o coplată cuprinsă între 5 şi 10 lei pe care pacienţii ar urma să o plătească la externarea din spitale pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă. De asemenea, pentru medicii de familie se prevede o creştere a procentului pentru plata pe pacienţii înscrişi pe listă la 70% şi 30% pentru servicii, iar ambulatoriul de specialitate va primi cu 50% mai mult. Toate acestea sunt prevăzute în proiectul Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Fiecare spital stabileşte valoarea noii taxe

Chiar dacă la prima vedere, nu este vorba de o sumă prea mare, bolnavii se declară nemulţumiţi de această nouă taxă. „Cred că este destul cât plătim în spital pentru medicamente şi ce mai este nevoie. Nu garantează nimeni că această coplată va asigura tot ce este necesar în spitale. Oricum există o nemulţumire generală legată de ce se întâmplă în Sănătate. Poate ar trebui căutate alte soluţii”, a declarat Florin Dumitrescu, tatăl unui bolnav internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova.

Valoarea coplăţii urmează să fie stabilită de fiecare spital pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii sanitare respective. Coplata va fi percepută pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile sau compartimentele cu paturi din unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Scutiţi de la plată

Serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, pentru care se încasează coplata sunt cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ. Sunt scutite de la coplată serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile sau compartimentele de îngrijiri paliative, internările obligatorii pentru bolnavii psihici cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată şi pentru serviciile acordate pacienţilor pentru care criteriul de internare este urgenţa.

De asemenea, în proiectul Contractului Cadru se specifică faptul că furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile pentru care se încasează coplată, cu excepţia celor prevăzute de actele normative în vigoare.

Asiguraţii scutiţi de coplată trebuie să facă dovada acestei calităţi

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată trebuie să facă dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi, după caz, declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc şi condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri.

În ceea ce priveşte consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, acestea se pot acorda şi de către unităţi specializate private, autorizate şi evaluate. În schimb este specificat foarte clar faptul că valabilitatea contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat nu poate depăşi valabilitatea autorizaţiei de funcţionare emise de Direcţia de Sănătate Publică.

Coplată împotriva internărilor fictive

Recent ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu prezenta coplata şi ca pe o modalitate de a scădea numărul internărilor fictive. Acesta a subliniat faptul că această coplată nu va fi plătită pe zi de spitalizare, ci o singură dată la ieşirea din spital.

Casele de asigurări de sănătate ar urma să deconteze doar consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat contractate, efectuate de unităţile specializate private autorizate şi evaluate, pe baza apelurilor primite prin sistemul 112, reglementate operativ de dispeceratul medical public sau cel integrat.

Sumele aferente serviciilor contractate cu unităţile medicale specializate private au în vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fond. Modalităţile şi condiţiile în care se face decontarea de către casele de asigurări de sănătate a consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi a activităţilor de transport sanitar neasistat se stabilesc prin norme.