Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, beneficiar a două proiecte europene, în valoare de aproape 3,9 milioane de euro

0
810
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este beneficiarul a două proiecte europene POCU – cu perioada de implementare de 36 de luni , în valoare de aproximativ 3,9 milioane de euro. Acestea sunt: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I) “– POCU/665/6/23/135711, respectiv “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)” – POCU/665/6/23/135712. Fiecare proiect are şi un “Grup ţintă”, format din mai multe categorii: – 520 de persoane aparținând categoriei “Personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici” (personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și auxiliar din școli și echipe manageriale la nivelul școlii) de pe raza județului Dolj; – 600 de persoane aparținând categoriei “Tineri/adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare)” cu domiciliul in județul Dolj, care au absolvit doar ciclul primar (nivel ISCED 1), inclusiv în sistemul “A doua șansă”.
Tinerii/adulții care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație vor primi și subvenții materiale – biciclete, în vederea deplasării în locațiile de desfășurare a programelor oferite și financiare, pentru fiecare an de studiu – condiționate de participarea la activitățile proiectului și absolvirea anului de studiu. “Pe termen lung, proiectul va genera un efect pozitiv și valoare adăugată concretizată prin: creșterea șanselor de ocupare și integrare pe piața muncii pentru cei 600 de tineri si adulți, care parcurg programul de tip “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, prin dobândirea competențelor teoretice și profesionale de bază și generale necesare incluziunii sociale și pe piața muncii; cresterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii pentru cei 60 de tineri si adulți care obțin o calificare profesionala de nivel 3, prin participarea și finalizarea stagiilor de pregătire practică cu durata de 720 de ore; furnizarea, la nivelul județului Dolj, a unui program de tip “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior de calitate prin: utilizarea de materiale de predare, învățare și evaluare, elaborate având în vedere nevoile individuale și/sau de grup ale persoanelor care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu, materiale disponibile și on-line, în format electronic; dotarea a 10 unități de învățământ preuniversitar, ce oferă și formare profesională, din județul Dolj, cu echipamentele IT și licențele software necesare furnizării programului și dobândirii competențelor digitale pentru persoanele care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu”, a precizat prof.dr. Daniel Alexandru Ion, inspector general al învăţământului doljean. În acelaşi sens, merg  şi organizarea, furnizarea și monitorizarea programului de tip “A doua șansă” de către personal didactic, personal de sprijin și personal auxiliar ce dețin competențe îmbunătățite în vederea promovării de servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și elaborării de planuri de dezvoltare educaționale generale și specifice readucerii și menținerii în sistemul de educație și formare a persoanelor care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu; acompanierea programului de tip “A doua șansă” cu servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, furnizate de personal de specialitate ce deține competențe specifice îmbunătățite, pe toata durata acestuia; informarea persoanelor din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala, cu privire la beneficiile oferite de reîntoarcerea în sistemul de educație și formare în cadrul programelor de tip “A doua șansă”, în vederea finalizării învățământului obligatoriu prin derularea campaniei de promovare la nivelul județului; furnizarea de programe de formare continuă specifice organizării, furnizării și monitorizării programelor de tip “A doua șansă”, avizate/acreditate de Ministerul Educației, adresate personalului didactic, de sprijin și didactic auxiliar din unitatile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe din județul Dolj; dezvoltarea parteneriatelor între ISJ și unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe din județul Dolj în vederea furnizării unui program de tip “A doua șansă” de calitate, precum și programe de formare continuă, specifice acestuia, adresate întregului personal din sistemul de educație și unitățile conexe; dezvoltarea de parteneriate cu agenți economici din județul Dolj în vederea efectuării, la sediul acestora, parțial sau în totalitate, a componentei de pregatire profesională din cadrul programului de tip “A doua șansă” și a stagiilor de pregătire practică cu durata de 720 de ore.
Care sunt unităţile de învăţământ preuniversitar din Dolj, beneficiare de proiecte
Redăm şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Dolj, care beneficiază de astfel de proiecte europene, aşa cum sunt ele prezentate de ISU Dolj. Astfel, prin POCU /665/6/23/135711, activităţile vor fi desfăşurate în următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar din Dolj, care vor fi dotate cu echipamente IT: Şcoala Profesională Daneţi, Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski” Melineşti, Liceul Teoretic “George Şt. Marincu ” Poiana Mare, Şcoala Profesională din comuna  Valea Stanciului, Liceul Tehnologic “Dimitrie Filişanu” din Filiaşi, Liceul Tehnologic “Ştefan Anghel” Băileşti, Liceul Teoretic din Bechet, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova, Liceul “Traian Vuia” din Craiova, Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” din Craiova. De asemenea, prin proiectul POCU /665/6/23/135712, cu echipamente IT vor fi dotate următoarele instituţii de învăţământ preuniversitar: Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos, Şcoala Profesională “Constantin Argetoianu” din comuna Argetoaia, Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” din Cârcea, LiceulTehnologic “Petre Baniţă” din Călăraşi, Liceul Terhnologic  “Constantin Nicolaescu – Plopşor” din Pleniţa, Liceul Tehnologic “Ştefan Milcu” din Calafat, Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” din Segarcea, Liceul Tehnologic Auto  din Craiova, Liceul Tehnologic “George Bibescu” din Craiova, Liceul “Matei Basarab” din Craiova.