Întâlnire benefică între preşedintele Consiliului Judeţean Dolj şi ambasadorul Indiei la Bucureşti, prezentată de ISJ Dolj

0
2085

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a trimis o notă telefonică în teritoriu, prin care oferă informații cadrelor didactice interesate să urmeze programe de studii la universităţi din India. În toamna anului trecut, a avut loc o întâlnire între ambasadorul Indiei în România şi preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, prin care s-au pus bazele unei colaborări.
În acest context, Ambasada Indiei prezintă complimente Consiliului judetean Dolj, după întâlnirea care a avut loc între Excelenţa Sa Rahul Shrivastava, Ambasador al Indiei, şi Dorin Cosmin Vasile, Preşedinte al Consiliului Județean Dolj. Conform unui comunicat al Ambasadei Indiei, guvernul acestei ţări oferă cetăţenilor români o gamă largă de cursuri de instruire în instituţii de învăţământ renumite, atent alese, din India, în Programul Indian de Cooperare Tehnică şi Economică (JTEC). Astfel, acest program oferă burse candidaţilor merituoşi pentru cursuri de instruire pe termen scurt şi pe termen mediu. Toate cheltuielile de călătorie, masă, cazare, taxe de curs etc. sunt acoperite de Guvernul Indiei. Condiţiile de eligibilitate: aplicantul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 25 şi 45 de ani, cu o vechime în muncă de cel puţin 5 ani; stare de sănătate bună; calităţile academice necesare, aşa cum sunt cerute de instituţia la care aplică; o foarte bună cunoaştere a limbii engleze. De asemenea, se solicită ca toate aplicaţiile programului să fie completate personal de solicitant pe website (https://www.itecgoi.in). După ce un candidat este nominalizat de Ministerul Educației şi Cercetării, trebuie să tipărească aplicaţia şi să o trimită Ambasadei Indiei de la Bucureşti. Un formular de aplicaţie tip este ataşat împreună cu ghidul ITEC. Nominalizarea candidaţilor trebuie transmisă Ambasadei Indiei cu 90 de zile înainte de data începerii cursului de instruire. Pentru orice detalii, poate fi contactat dl. Dinesh Singh Rawat, Ataşat al Ambasadei Indiei de la Bucureşti: tel.: 0372-1474-26, email: hocoffice.bucharest@mea.gov.in.” Nu există cursuri ITEC fizice pentru anul financiar 2020-2021. Ambasada va informa Consiliul Judeţean Dolj când se vor relua cursurile fizice. Ambasada Indiei profită de această ocazie pentru a reînnoi Consiliului Judetean Dolj asigurarea celei mai înalte considerații”, se menţionează în comunicat.
Studii post-universitare în diverse specialităţi, cu unele excepţii
În cadrul aceleiaşi întâlniri, s-a stabilit că Guvernul Indiei, prin Consiliul Indiei pentru Relații Culturale (ICCR), oferă în fiecare an burse de studiu/instruire la diferite institute/universităţi indiene în cadrul Programului de Schimburi Culturale. Bursele sunt oferite, exceptând costurile de transport, pentru cursuri universitare/ post-universitare/ de masterat/ de doctorat/ post-doctorate în diferite domenii, exceptând cursuri de medicină/paramedicină (asistenţă medicală/fizioterapie/anestezie) etc., şi cursuri de modă. ICCR oferă, de asemenea, în fiecare an şi burse pentru studiul muzicii şi dansului clasic indian. Candidaţii interesaţi din România, cu bune cunoştinte de limba engleză, pot aplica pentru burse. Aceştia pot vizita Portalul de Burse A2A (Admiterea Absolvenţilor) al ICCR Ia adresa www.a2ascholarships.iccr.gov.in pentru înregistrare, criterii de eligibilitate şi de admitere, prezentate de diferite Institute/Universităţi şi pentru alte informaţii detaliate pentru diverse domenii de studiu/ cercetare oferite de instituţiile de învaţământ superior din India. Aplicanţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani. Totuşi, limita superioară de vârstă pentru cursurile de doctorat este mai relaxată, 30 – 45 de ani, în funcţie de instituţie. Înainte de a aplica online pe Portalul ICCR la adresa www.a2ascholarships.iccr.gov.in, viitorii candidaţi sunt rugaţi să parcurgă cu atenţie toate capitolele website-ului. Găsiţi ataşat un model de formular de aplicare, un formular de aptitudine medicală şi indicaţiile JCCR de completare a formularelor. Toți candidaţii trebuie să completeze formularul online. Pentru orice alte informaţii, persoana de contact din cadrul Ambasadei este dl. Dinesh Singh Rawat, Ataşat, e-mail: hocoffice.bucharest@mea.gov.in.

De asemenea, Guvernul lndiei oferă studenţilor români burse în cadrul “Schemei de Burse ICCR pentru Muzică şi Dans Indian”, pentru a studia Muzica Clasică Indiană, Dans Clasic Indian, Yoga etc. Lista instituțiilor la care se poate aplica pentru aceste burse poate fi consultată la adresa: http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home/guruList. Elevii interesaţi din România care au împlinit vârsta de 18 ani, care au cunoştinte avansate de limba engleză, care sunt apţi din punct de vedere medical şi deţin calităţile academice solicitate pot aplica online pentru burse pe Portalul de Burse A2A (Admiterea Absolvenţilor) la adresa www.a2ascholarships.iccr.gov.in. Înainte de completarea formularului online pentru înregistrare, viitorii candidati sunt rugaţi să parcurgă cu atenţie capitolele din cadrul portalului: (i) Scheme; (ii) lnstrucțiuni; (iii) Lista Universităților; (iv) Ghidul; (v) Întrebări Frecvente etc. Următoarele documente sunt atașate ca referință: (i) Fişa formularului de aplicare (ii) Îndrumări înaintea completării formularului (iii) Certificatul de aptitudine medicală. Pentru orice întrebări, dl. Dinesh Singh Rawat, Ataşat în cadrul Ambasadei lndiei la Bucureşti, poate fi contactat la tel.: 0040-372-1474-25 şi la adresa de e-mail: hocoffice.bucharest@mea.gov.in.
Cursuri şi în alte domenii
De asemenea, Consiliul Indiei pentru Relații Culturale (ICCR) oferă studenţilor români burse în cadrul “Schemei de Burse AYUSH pentru țările non- ” BIMSTEC”, pentru a studia cursuri universitare/ post-universitare/doctorale în domenii ca Yoga, Ayurveda, Unani, Siddha şi Medicina homeopată în universităţi şi institute şi colegii din India. Elevii din România, care au împlinit vârsta de 18 ani, care au cunoștinţe avansate de limba engleză, care sunt apţi din punct de vedere medical şi deţin calităţile academice solicitate, pot aplica online pentru burse pe Portalul de Burse A2A (Admiterea Absolvenţilor) la adresa www.a2ascholarships.iccr.gov.in. Înainte de completarea formularului online pentru înregistrare, viitorii candidaţi sunt rugaţi să parcurgă cu atentie capitolele din cadrul portalului şi să acorde atenţie faptului că toate câmpurile formularului online trebuie să fie completate, întrucât portalul A2A nu acceptă formulare incomplete. În cazul în care există şi documente în limba locală, aplicanţilor li se solicită să încarce copii autorizate ale traducerilor acestor documente în limba engleză.