Faza judeţeană a concursului “Cultură şi civilizaţie în România” intră în linie dreaptă

0
116

Pe 18 ianuarie, la Liceul de Arte “Marin Sorescu” din Craiova se va desfăşura faza judeţeană a concursului interdisciplinar “Cultură şi civilizaţie în România”, care se adresează exclusiv elevilor de liceu. Echipele care vor participa mai au termen până pe 14 ianuarie să se înscrie, prin trimiterea unui tabel în care să fie menţionate unitatea de învăţământ, componenţa echipajului şi titlul lucrării prezentate, la adresa de mail istoriedj@gmail.com, la această fază neexistândrestricţii privind numărul echipelor. La etapa naţională, din fiecare judeţ va participa un echipaj format din trei membri, elevii putînd să facă parte şi din unităţi şcolare diferite. Competiţia se va desfăşura pe trei secţiuni: “Studiu privind particularităţi etnografice/etnologice şi lingvistice locale”; “Studiu privind mentalităţi culturale şi cercetare sociologică”; “Monografii istorice locale”, prin susţinerea a două probe – teoretică şi practică. Conform metodologiei, în termen de zece zile de la susţinerea etapei judeţene, trebuie transmise, prin fax, la 021/3135547 sau 021/3112381, numele celor calificaţi, punctajul obţinut şi profesorii coordonatori. Punctajul este în intervalul 0 – 100 şi nu se admit contestaţii.