ABA Jiu a finalizat lucrările hidrotehnice la râul Şuşiţa

0
804

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a finalizat lucrările de regularizare a râului Şuşiţa pe sectorul pod Ursaţi DN 67D – pod DN 67 Târgu Jiu – Drobeta Turnu Severin. Astfel, 4.000 de locuitori din comunele riverane cursului de apă, un număr de 600 de gospodării, dar şi obiective socio-economice, de infrastructură pentru transport şi telecomunicaţii vor fi protejate împotriva inundaţiilor.

Proiectul a fost implementat în zona Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, ce îşi desfăşoară activitatea în spaţiul geografic a două bazine hidrografice, respectiv  Jiu şi Dunăre. Râul Şuşiţa are o lungime de 37 de kilometri şi o suprafaţă de bazin de 234 kilometri pătraţi, iar în cursul său preia o serie de afluenţi.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 5 -„Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniu major de intervenţie 1 – „Protecţia împotriva inundaţiilor”. Durata de implementare a fost  26 mai – 31 decembrie a.c.

„Lucrările de execuţie au fost finalizate, urmând ca în perioada imediat următoare să facem recepţia la terminarea acestora. Valoarea totală a proiectului este de 5.402.966 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 4.862.671 lei şi 540.295 lei contribuţia de la bugetul de stat. Obiectivul general al proiectului a constat în contribuirea la un management sustenabil al inundaţiilor, în cele mai vulnerabile zone, prin implementarea de măsuri preventive”, a declarat  în cadrul  unei conferinţe de presă directorul ABA Jiu, Marin Talău.

Riscul la inundaţii, redus cu 90%

În urma acestor lucrări, riscul la inundaţii a fost redus cu 90% în bazinul hidrografic al râului Şuşiţa pe teritoriul administrativ al localităţilor Ursaţi, Bârseşti şi Polata – judeţul Gorj, comune aflate în subordinea administrativă a municipiului Târgu –Jiu.  „Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt locuitori riverani localităţilor Ursaţi, Bârseşti şi Polata, judeţul Gorj. Râul Şuşiţa traversează, localitățile Ursaţi, Bârseşti şi Polata situate în judeţul Gorj. Localităţile pe teritoriul cărora s-au executat lucrările de amenajare au o populație de 4.000 locuitori, comune pe teritoriul cărora se desfășoară diverse activități economice importante pentru viața de zi cu zi a oamenilor din zonă”, a precizat coordonatorul proiectului, Gabriel Muller.

Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor executate în cadrul proiectului vor intra în sarcina administratorului cursurilor de apă, respectiv Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj. Reprezentanţii ABA Jiu se aşteaptă ca acest proiect să determine o îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei din zonă şi să asigure o creştere economică pe viitor.

Lucrări de recalibrare a albiei minore şi consolidări de maluri

Recalibrarea albiei minore s-a executat pe o lungime de 4,20 km în scopul asigurării tranzitării debitului de calcul în albia minoră, fără inundarea obiectivelor social economice situate adiacent albiei. Pentru a se asigura secţiunea de scurgere necesară, s-au efectuat lucrări de recalibrare ale albiei râului Şuşiţa, cu volume minime de terasamente şi compensarea în profil, pe cât posibil, a săpăturii cu umpluturile. Materialul rezultat în urma excavaţiilor pentru recalibrarea albiei a fost prevăzut a se utiliza ca material de umplutură pentru sistematizarea albiei.

Consolidări ale malurilor s-au efectuat pe o  lungime de 1,65 km pe zonele unde eroziunile puternice ale malurilor puneau în pericol obiectivele social-economice amplasate pe malul albiei. Consolidarea malurilor s-a realizat prin intermediul unui pereu uscat din piatră brută cu grosimea medie de 40 cm aşezat pe un material geotextil cu rol drenant. Pragurile pentru stabilizarea talvegului în plan vertical au fost proiectate pe întreaga lăţime a albiei minore. Acestea au înălţimea faţă de cota talvegului proiectat de 20 cm şi sunt încastrate pe o adâncime de 1,20 m. Pe zonele amonte şi respectiv aval de prag au fost executate apărări de maluri.