Termenul de aplicare a schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor a fost prelungit până la 31 decembrie 2022

0
410

Guvernul a aprobat în şedinţa de sâmbătă, printr-o hotărâre, prelungirea termenului de aplicare a schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor până la 31 decembrie 2022. “În şedinţa Guvernului din data de 2 octombrie 2021 a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor. Prin prezentul act normativ, schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2022.”, se menţionează într-un comunicat de presă. Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii animalelor. Suma care va fi alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2022, se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, după adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2022.