Direcţia de Sănătate Publică Dolj a transmis normele sanitare, care trebuie respectate, către şcolile din judeţ

0
94

Direcţia de Sănătate Publică Dolj a transmis Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj tot ceea ce trebuie făcut, în condiţii obligatorii, de către instituţiile de învăţământ preuniversitar din teritoriu, toate directivele privind asigurarea , din punct de vedere sanitar, a condiţiilor de începere a anului şcolar 2018 – 2019. Sunt documente care au fost transmise, la şcolile subordonate, de către ISJ Dolj, iar nerespectarea acestora pot atrage sancţiuni contravenţionale, unele destul de mari.

Scopul emiterii acestor directive este foarte clar – preîntâmpinarea apariţiilor de risc , cu impact pe sănătatea copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, în anul şcolar 2018 – 2019, conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţiile fiecărei şcoli. Sunt prevăzute sancţiuni contravenţionale, soldate cu amenzi. Astfel, la înscrierea în colectivitate şi/sau frecventarea acesteia, trebuie prezentate documente medicale care atestă starea de sănătatea şi efectuarea imunizărilor profilactice obligatorii, iar dacă nu sunt respectate normele, sancţiunea pecuniară este între 1.000 – 2.000 de lei, pentru persoanele fizice, respectiv 5.000 – 10.000 de lei pentru cele juridice . Aceleaşi date, privind amenzile sunt şi pentru personalul didactic şi nedidactic din învăţământul preuniversitar, care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic, până pe 15 octombrie unităţile de învăţământ fiind obligate să înainteze DSP un tabel cu toţi angajaţii care au făcut verificarea. De asemenea, primirea şi distribuirea  în unităţile de învăţământ a produselor lactate şi de panificaţie se va face numai de către personalul desemnat de conducerea instituţie, cuantumul amenzilor fiind similar cu cel din cazurile prezentate anterior. Acolo unde este „After school”, servirea hranei fiind în regim „catering”, trebuie amenajată o sală de mese special amenajată, dotată cu sursă de apă pentru igiena mâinilor. În unităţile care deţin bloc alimentar sau cantină, aprovizionarea cu alimente se va face numai prin firmele autorizate. În acest domeniu, amenzile sunt între 1.000 – 3.000, pentru persoanele fizice, respectiv 5.000 – 10.000 de lei pentru utilizarea personalului neautorizat de întreţinere a curăţeniei. Obligativitatea controlului medical perioadic este şi pentru elevii care îşi desfăşoară practica în laboratoare cu profil alimentar şi în unităţi de învăţământ preşcolar.