Doljul, locul trei pe ţară la promovarea “Definitivatului”

0
113

În județul Dolj rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este 80,50% (în creștere cu 1,64%, comparativ cu rezultatele inițiale –78,86%)

Astfel, din totalul de 123 de candidați cu note la proba scrisă, 99 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen.Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 97 de candidați. Este de menţionat  că județul Dolj ocupă locul III la nivel național. Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.  În această sesiune, dintre cei 155 de candidați validați pentru susținerea probei scrise, 123 au fost prezenți, 14 au fost absenți și un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă, iar 17 candidați s-au retras din proprie iniţiativă, solicitând anularea lucrării. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.