Anunţ public

0
182

Metropolitan Consulting Properties, titulară a proiectului ”Construire 6 locuinţe înşiruite P+1(L1, L2, L3, L4, L5, L6) şi 3 locuinţe cuplate P+1(L7,L8,L9)” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul erii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire 6 locuinţe înşiruite P+1(L1, L2, L3, L4, L5, L6) şi 3 locuinţe cuplate P+1(L7,L8,L9)” propus a fi amplasat în Craiova str. Gen. Stefan Ispas, nr. 106H

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Dolj din str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia mediului Dolj.