Profesorii supraveghetori remuneraţi pentru activitatea depusă

0
118

Profesorii doljeni care pe perioada examenelor de bacalureat sau a concursului pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs au desfăşurat activitate de supraveghere, evaluare, dar şi informaticienii sau secretarii vor primi bani pentru activitatea depusă. Din nefericire însă, în acest an, Ministerul Educaţiei a decis ca remunerarea acestora să se facă cu aceleaşi sume ca în anul şcolar trecut.

Unităţile de învăţământ doljene în care au fost organizate examene trebuie să elibereze fiecărei persoane o adeverinţă în care să fie specificată calitatea avută în timpul organizării concursului: professor evaluator, membru în comisia pentru practică/probă orală, informatician/analist/programator, secretar, supraveghetor. În urmă cu doi ani, profesorii primeau 25 de lei pe oră în cazul supraveghetorilor şi 4 lei pentru fiecare lucrare corectată. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului va fi remunerată astfel: un informatician/analist/programator va fi salarizat cu 158 de lei, un supraveghetor pentru şase ore muncite primeşte 26 de lei, sectretarul-cadru titular de la unităţile de învăţământ-26 de lei pentru mai puţin de 50 de candidaţi, 53 de lei pentru 51-200 candidaţi, 79 lei-201-305 candidaţi, 105 lei-350 de candidaţi. Fiecare membru din comisia de concurs – pentru 40 de candidaţi -3,75 de lei pentru fiecare candidat, iar profesorul evaluator cu 6,5 lei pentru fiecare lucrare corectată. Drepturile salarile se acordă de unităţile de învăţământ în care au fost încadrate persoanele respective în anul şcolar 2012-2013, din bugetul propriu.