Craiova: Ghidul de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu disponibil pe site-ul ISU Dolj

0
81

isu doljÎn sprijinul persoanelor fizice/juridice care finanţează/realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente, în vederea facilitării obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj, anunţă că:

  • autorizaţia de securitate la incendiu este actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu;
  • pentru construcţiile şi amenajările, care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele fizice/juridice care finanţează/realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarii investiţiilor, au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 30 iunie 2017;
  • în conformitate cu prevederile art. 44 pct. IV lit. i) din Legea nr. 307/2006, nesolicitarea şi neobţinerea avizelor şi/sau autorizaţiilor de securitate la incendiu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.001 la 10.000 lei.

Totodată, în susţinerea debirocratizării şi pentru a uşura accesul la informaţii de interes pentru publicul intersat, specialiştii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au identificat soluţii pentru proiectarea unei aplicaţii informatice, sub forma unui ghid, uşor de accesat şi de utilizat, ce furnizează rapid răspunsuri legate de condiţiile de avizare/autorizare şi stabileşte documentaţia necesară pentru obţinerea acestor acte administrative. Astfel, cu ajutorul acestui ghid, proprietarii sau beneficiarii construcţiilor/amenajărilor (în cazul avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu) sau cei care deţin sau administrează adăposturi de protecţie civilă sau puncte de comandă (în cazul avizului/autorizaţiei de protecţie civilă) au posibilitatea de a verifica dacă acestea se încadrează în categoriile de construcţii care se supun acestor procese de avizare/autorizare. Mai multe detalii legate de acest ghid de avizare/avizare pot fi obţinute prin consultarea paginii web a instituţiei noastre – www.isudolj.ro – Ghid Avizare Autorizare.