Cât de viabile vor fi creditările în agricultură

0
493

Aşa cum au promis în programul de guvernare, social-democraţii se pregătesc, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, să transpun în practică creditarea în agricultură. Printre viitoarele măsuri se numără: garantarea creditelor acordate beneficiarilor de instituţiile finanţatoare pentru investiţii specifice în agricultură în valoare de până la 3 milioane de euro, creditul din capitalul de lucru devine credit cu accesibilitate garantată de 80% de stat şi de un procent de 20% alte garanţii, în condiţiile băncii. Pentru achiziţia de teren se vor acorda credite în funcţie de condiţiile băncilor, pe o durată de 10 sau 15 ani. Dobânda la creditele pentru fermieri va fi de 2% peste ROBOR, iar comisionul FGCR redus de la 3,8 % la 2%.

utilaje„Agricultura şi dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în programul de guvernare. În acest mandat, ne propunem să fructificăm potenţialul agricol real al României, concomitent cu revitalizarea zonelor rurale prin programe de investiţii. Ţintim ca, prin noile politici agricole, sectorul agricol să devină un motor de creştere economică şi o sursă de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor pentru a evita migraţia din mediul rural. Considerăm că se impune accelerarea modernizării agriculturii pentru a se asigura o hrana sănătoasă necesară întregii populaţii, recâştigarea pieţei interne, un trai decent fermierilor, reducerea importurilor şi creşterea exporturilor de produse agroalimentare. De asemenea, practicarea unor reforme în domeniul cercetării şi inovării în agricultură şi elaborarea unui program naţional de cercetare – dezvoltare agricolă reprezintă priorităţi ale Programului Guvernului”, se arată în capitolul Politici agricole şi de dezvoltare rurală din cadrul Programului de Guvernare 2017-2020, asumat de actualul Guvern.

Optimismul trebuie transmis şi băncilor

  utilaje 1În privinţa creditului agricol se precizează că va fi pus în lucru un Program de stimulare a producţiei vegetale, zootehnice şi a acvaculturii prin înfiinţarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanţii de stat Acordarea de garanţii de stat va fi în procent de 80% din valoarea creditului de producţie cu o dobândă de 2% peste dobânda ROBOR la un an şi pentru un plafon de maxim 1 milion de euro. Durata aplicării măsurii va fi de 8 ani. Printre beneficiari: unităţile din agricultură, zootehnie şi acvacultură care urmăresc creşterea producţiei şi calităţii acesteia, destinate pieţei interne şi externe.

  Cel puţin 10.000 de societăţi din agricultură producătoare de produse destinate pieţei interne şi externe sunt aşteptate să beneficieze de efecte creditării. Creşterea producţiei şi calităţii acesteia, sporirea volumului de marfă destinată pieţei interne şi externe, cu impact pozitiv asupra Produsului Intern Brut şi a creşterii veniturilor la bugetul de stat sunt doar câteva din efectele aplicării măsurii de acordare a creditului agricol. Prin acordarea de credite cu garanţii de stat vor putea fi executate la timp şi în bune condiţii lucrările specifice fiecărui domeniu, determinându-se o creştere şi o garanţie a producţiei agricole, implicit a fondului de marfă destinat pieţei. Numărul de societăţi şi volumul de credite derulate va determina o creştere cu 10% a producţiei destinate pieţei interne şi externe.

Urmează etapele de validare juridică

  utilaje 3Miercuri, 1 martie a.c., în cadrul discuţiilor cu reprezentanţii băncilor comerciale în scopul identificării celor mai bune soluţii care să contribuie la finanţarea şi dezvoltarea agriculturii în perioada următoare, ministrul Petre Daea a prezentat proiectul de actul normativ, aflat în dezbatere publică pe site-ul www.madr.ro, secţiunea Transparenţă decizională – Proiecte de acte normative. Ministrul a explicat că acest act reglementează cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, cu scopul achiziţiei de terenuri agricole, precum şi  dezvoltării afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, creşterea producţiei destinate pieţei interne şi externe şi a calităţii acesteia.

  Printre facilităţile propuse prin intermediul acestui proiect fac parte câteva măsuri. Pentru cumpărarea de terenuri se acordă garanţii de stat de până la 80% din valoarea creditului, iar diferenţa se asigură cu terenul cumpărat. Garantarea creditelor acordate beneficiarilor de către instituţiile finanţatoare pentru investiţii specifice în agricultură în valoare de până la 3 milioane de euro. Creditul din capitalul de lucru devine credit cu accesibilitate garantată de 80% de către stat şi de un procent de 20% alte garanţii, în condiţiile băncii. Pentru achiziţia de teren se vor acorda credite în funcţie de condiţiile băncilor, pe o durată de 10 sau 15 ani. Dobânda la creditele pentru fermieri va fi de 2% peste ROBOR, iar comisionul FGCR redus de la 3,8 % la 2%. Participanţii prezenţi la această întâlnire au apreciat că instrumentul este util în folosul fermierilor, acesta urmând să parcurgă toate etapele de validare juridică.  La întâlnire au fost invitate să ia parte următoarele bănci comerciale: Alpha Bank România, BRD – Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Bancpost, CEC Bank, OTP Bank România, Piraeus Bank România, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank.