Lecţiile la clasa pregătitoare vor cuprinde: Reguli de politeţe, formule de adresare şi norme de igienă personală

0
287

Programa disciplinei Educaţie pentru societate la clasa pregătitoare urmăreşte integrarea socială a copiilor în colectivitate prin aplicarea normelor de conduită, copiii fiind învăţaţi regulile de politeţe, formulele de salut şi de adresare, precum şi regulile elementare în conversaţie.

Ministerul Educaţiei a supus dezbaterii publice curriculumul pentru clasa pregătitoare, disciplinele care vor fi studiate fiind Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, Educaţie pentru societate, Religie, Matematică şi explorarea mediului, Muzică şi mişcare, Tehnologii de informare şi comunicare, Educaţie fizică şi sport, Arte vizuale şi lucru manual. La disciplina Educaţie pentru societate vor fi combinate elemente de geografie locală şi istorie familială şi comunitară, raportate la noţiuni de educaţie civică. Copiii vor învăţa reguli de politeţe, formule de salut, formule de adresare şi de mulţumire, precum şi reguli elementare în conversaţie. Programa prevede că vor fi învăţaţi să se comporte la şcoală, în familie, pe stradă, în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacole, în excursie şi la muzeu.

Se vor derula activităţi culturale

 Cadrele didactice le vor transmite copiilor despre normele de igienă personală şi de comportament moral-civic bazate pe respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, cinstea, sinceritatea şi grija faţă de lucrurile încredinţate. Programa materiei Educaţie pentru disciplină include şi învăţarea grupului de apartenenţă, respectiv familia, grupul de colegi, de prieteni, dar şi despre locul unde locuiesc şi dacă există anumite tradiţii locale în respectiva zonă. În cadrul disciplinei sunt prevăzute şi activităţi extraşcolare, precum vizitele la muzee, importante prin conţinutul cu valoare educaţională şi prin cadrul asigurat pentru exersarea deprinderilor de comportare în cadrul grupului de colegi, în relaţie cu alţi vizitatori sau cu personalul muzeului, excursiile, spectacolele de teatru adecvate vârstei copiilor, serbările, ca modalitate de exprimare creativă a copiilor, parteneriatele cu alte clase din şcoală sau din alte şcoli în scopul realizării unor proiecte simple cu conţinut moral-civic.

Copiii vor face „exerciţii de învăţare a închinării”

În orar, elevii vor avea şi religia. Printre activităţile de învăţare la care vor lua parte copiii la această disciplină se numără organizarea de discuţii despre rolul lui Dumnezeu în viata omului, exerciţii de învăţare a închinării, organizarea de activităţi caritabile şi chiar vizite la biserică. „Biserica este un spaţiu cu înalte valenţe educative pentru ora de religie. Profesorul poate organiza vizite la biserica cu elevii cu diferite ocazii si scopuri: pentru participarea si observarea anumitor slujbe bisericeşti; pentru a primi Sfânta Împărtăşanie; pentru discuţii cu preotul pe teme religioase sau pentru a organiza în comun diferite evenimente importante pentru comunitate ori activităţi de întrajutorare a membrilor acesteia”, se precizează în documentul publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.