Liceul „Traian Vuia” din Craiova, implicat în mai multe programe europene

0
2027

         Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie (IDEE) implementează în 11 unităţi de învăţământ din teritoriu, începând din anul 2018, proiectul – „Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj”, parte din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, cu perioadă de implementare 22 mai 2018 – 21 mai 2021, prin finanţare europeană. Una dintre instituţiile de învăţământ preuniversitar implicată în proiecte este Liceul „Traian Vuia” din Craiova, care are în derulare mai multe programe, unul dintre ele fiind finalizat de curând.

Obiectivul principal al proiectului constă în promovarea accesului egal la învăţământ, pentru reducerea şi prevenirea părăsirii timpurii a mediului educaţional, promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar şi şcolar, reducerea segregării între copiii din judeţul Dolj.

„Prin faptul că se vor crea noi oportunităţi în domeniul educaţiei şcolare şi preşcolare , pentru un număr de 800 de copii şi vor fi consiliaţi 30 de părinţi/tutori din Dolj, se vor crea noi oportunităţi în domeniul informării şi consilierii profesionale, al formării profesionale pentru 280 de persoane, proiectul contribuind la îndeplinirea obiectivului major al POCU, anume dezvoltarea resurselor umane, prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării de locuri de muncă, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şia excluziunii sociale, prin facilitarea accesului la astfel de servicii.

Una dintre instituţiile de marcă, participantă la derularea proiectului, este Liceul „Traian Vuia” din Craiova, care are mai multe axe de dezvoltare”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru Proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Proiecte multiple

           Liceul „Traian Vuia” din Craiova este unul de tradiţie, care „a urmărit, tot timpul, să asigure un învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. În POCU, referitor la accesul la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, prin reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale, avem un grup ţintă format din 38 de elevi de cls. a IX-a, 42 de cadre didactice şi patru părinţi. Dar nu este singurul proiect de amploare desfăşurat de şcoala noastră”, a precizat prof. Ileana Moculescu, director al Liceului „Traian Vuia”.

Are dreptate… Astfel, între iunie 2018 – ianuarie 2020, instituţia de învăţământ a participat la programul european „Educaţie şi competenţe” – „Proiect SMART”, obiectivul fiind creşterea participării elevilor din învăţământul profesional şi liceal la programe de învăţare la locul de muncă/instruire practică, inclusiv firme de exerciţiu, prin parteneriate cu mediul de afaceri privat din industrie şi servicii. Grupul ţintă a fost format din trei grupe a câte 14 elevi de cls. a XII, de la profilul tehnic, stagiile de pregătire fiind efectuate la SC „Casa Noastră” SA, la care s-a adăugat o altă grupă de 14 elevi de a XI-a, pe o diferită specializare, la o altă firmă.

Cu toţii au făcut parte dintr-un proiect amplu la nivel judeţean, în care au fost cuprinşi 280 de elevi din Regiunea Sud – Vest Oltenia, şapte fiind de etnie romă, iar 65 provenind din mediul rural. Un alt proiect, aflat în derulare, începând cu 01.09.2019, cu finalizare în 31.08.2020, este, prin „Erasmus +” – „Dezvoltarea competenţelor prin pregătire practică europeană”, prin care 30 de elevi de cls. a X-a, de la diferite domenii (mecanică; matematică – informatică) îşi pot dezvolta, în concepte europene, competenţe tehnice generale, dobândire de abilităţi practice; dezvoltare a competenţelor lingvistice şi culturale.

„Vom crea VALOARE ADĂUGATĂ ELEVULUI”

       Un proiect foarte important este cela numit „ROSE”, început în anul şcolar 2017/2018, cu încheiere în 2012. Acesta este implementat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă „UMPFE”, cu sprijinul inspectoratelor şcolare. Prin acesta, se dă o şansă elevilor din grupurile vulnerabile să beneficieze de activităţi suplimentare, susţinute din alte surse decât cele bugetare.

Elevii sunt atraşi să rămână după orele de curs, prin asigurarea unei mese de prânz, pentru cei care nu au posibilităţi, oferindu-le şansa de a dialoga cu colegii lor. Obiectivul principal vizează dezvoltarea abilităţilor cognitive şi noncognitive ale elevilor, în vederea îmbunătăţirii frecvenţeii, performanţelor şi integrării şcolare.

Liceul „Traian Vuia” va implica, „în vederea abordării integrate a conţinutului curriculum-ului, pentru a crea VALOARE ADĂUGATĂ ELEVULUI, prin activităţi de învăţare cu caracter predominant aplicativ, transfer de cunoştiinţe şi capacitate  în vederea formării unei baze integrate pentru cunoaştere, 600 de elevi cu risc educaţional crescut în activităţi de consiliere pentru carieră.

De asemenea, 330 de elevi vor desfăşura activităţi educaţionale de pregătire pentru examenele finale, iar în activităţi extraşcolare vor participa 240 de elevi în vederea dezvoltării competenţelor noncongvitive, într-un mediu nonformal”, a mai spus prof. Ileana Moculescu.