Au rămas 127 de candidaţi

0
47

alex dragneaS-a finalizat procedura de selecţie a cadrelor didactice care s-au înscris în concursul naţional de completare a Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional , cu referire la judeţul Dolj. „Conform metodologiei, aplicată tot timpul desfăşurării procesului de susţinere a concursului, am înregistrat 183 de candidaturi depuse. Au trecut de prima treaptă de examinare 159 de dosare, cu portofolii prezentate, fiind promovate în etapa superioară 127 de cadre didactice. Reamintim că judeţul Dolj are alocate 80 de locuri în această sesiune (a XI-a). Între 6 – 10 februarie , se pot depune contestaţii, data limită de soluţionare a acestora fiind 13 februarie  ”, a precizat prof. Alexandru Dragnea, inspector pentru managementul instituţional, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. În cazul unei egalităţi între candidaţi, pentru intrarea în faza finală de selecţie, s-a ţinut cont de mai multe criterii de departajare: programe de formare în Managementul Educaţional; performanţele deosebite pe inovarea didactică sau managerială; etc. În ziua de 16 februarie, trebuie avizarea Ministerului Educaţiei Naţionale.