Sindicatele din învăţământ şi ministerul merg împreună pentru salarizarea cadrelor didactice

0
205

S-a vorbit şi, probabil, se va vorbi despre Legea salarizării a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat. Deocamdată, s-a ajuns la un proiect cadru-comun, încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, care urmează să fie prezentat Executivului, fiind aşteptată o soluţionare în foarte scurt timp.

Constantin Rada

Deocamdată, este vorba numai despre un protocol încheiat între MECS şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar/universitar. „Am ajuns la un anume numitor comun, astfel că principalele propuneri sunt următoarele: gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat să se asigure de către ordonatorii de credite şi de către MECS; după aprobarea Legii salarizării, ministerul, împreună cu federaţiile reprezentative din învăţământ, trebuie să elaboreze metodologia de calcul pentru drepturile salariale pentru personalul din învăţământ, aprobată prin Hotărâre de Guvern”, a precizat prof.  Constantin Rada, secretar general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).

Se aşteaptă precizări clare

În proiectul-cadru sunt prevăzute mai multe puncte care , dacă vor fi aprobate de către Guvern, pot aduce o stabilitate, chiar şi relativă, în sistemul de învăţământ. Astfel, se doreşte ca promovarea personalului din studii medii în studii superioare să se facă printr-o creştere salarială în funcţie de numărul de clase. De asemenea, este nevoie de precizări clare pentru termeni cum ar fi „salariul de bază”, „post similar”, la care se adaugă includerea în salariile de încadrare şi majorările salariale prevăzute în Legea nr.285/28.12.2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în Ordonanţa de Urgenţă nr.19/16.05.2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperararea reducerilor salariale. Nu lipsită de importanţă este şi reducerea tranşelor de vechime în învăţământ , până la cea care trece de 25 sau 30 de ani (opt tranşe). Pentru cele superioare să se acorde, conform fiecărei trepte, o creştere salarială cu 7%.

Debutanţii pot avea remunerări mărite

Dacă amintim numai despre învăţământul preuniversitar, mai trebuie amintite câteva aspecte. „Credem că este important ca realizarea grilelor de salarizare pentru învăţământul preuniversitar să fie efectuată la intervale de cinci ani, iar funcţia de debutant pentru învăţământul preuniversitar să fie pe tronsonul de vechime de maximum un an, cu obţinerea definitivatului şi la 12 luni. Este necesară şi stabilirea salariului de bază pentru „profesor debutant” cu studii superioare în învăţământul preuniversitar, la nivelul a 2,5 salarii minime pe economie. În ceea ce priveşte retribuţia de încadrare pentru învăţător, educatoare, la început de carieră, cu studii medii, aceasta să fie de cel puţin două salarii minime pe economie. Am înaintat aceste propuneri şi aşteptăm să fie puse în practică”, a mai precizat Constantin Rada.