Anunţ public

0
523

ANUNT PUBLIC

 

EOI GROUP SRL, cu sediul social in comuna Pielesti, sat Pielesti, str. Trandafirului, nr. 12, judetul Dolj, titular al proiectului “CONSTRUIRE SI DOTARE SPATIU DE PRODUCTIE PUBLICITARA, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA UTILITATI”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SI DOTARE SPATIU DE PRODUCTIE PUBLICITARA, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA UTILITATI” propus a fi amplasat in judetul Dolj, comuna Pielesti, sat Pielesti, str. Trandafirului, nr. 11.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ, DIN CRAIOVA, STR. PETRU RARES, NR. 1, JUDETUL DOLJ, in zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:00, vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro/.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ.