Guvernul Ponta a mărit numărul persoanelor care vor beneficia de ajutoarele de la UE

0
75

Guvernul Ponta a modificat şi completat HG nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european. Au fost actualizate elemente din perspectiva unor regulamente de punere în aplicare ale Comisiei Europene din acest an. Modificările aduse vizează mărirea numărului de persoane care pot beneficia de aceste ajutoarele, iar actul normativ stabileşte clar atribuţiile primăriilor implicate. Mai mult decât atât, centrele care vor distribui aceste alimente vor fi obligate să afişeze sursa de provenienţă, pentru a nu mai putea fi folosite în scopuri electorale, aşa cum se întâmplă adesea în România.   

Proiectul pentru modificarea şi completarea HG nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european a fost aprobat în şedinţa Executivului din data de 26 septembrie 2012. Au fost extinse categoriile de persoane care pot beneficia de ajutoarele alimentare şi implicit creşterea numărului de beneficiari, având în vedere propunerea Ministerului Muncii, astfel încât să fie cuprinse în program persoanele cele mai expuse riscului de excluziune socială. Ca urmare a acestei modificări, se estimează că numărul beneficiarilor va ajunge la circa 3,2 milioane de persoane, cu circa 800.000 mai mult faţă de situaţia actuală. Astfel, au fost incluse următoarele categorii de persoane: şomerii înregistraţi; persoanele beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, respectiv: invalizii şi veteranii de război, văduvele de război; persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989; persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; persoanele care primesc indemnizaţie pentru activitatea de liber-profesionist – artişti interpreţi sau executanţi; pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică; soţul supravieţuitor al unei persoane care avea calitatea de pensionar în sistemul public de pensii, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.

Centrele de distribuţie, obligate să afişeze sursa alimentelor

Creşterea numărului de beneficiari nu va conduce la o diminuare semnificativă a cantităţilor de alimente per beneficiar, având în vedere că actualul program are o valoare de 60 de milioane de euro. Vor fi distribuite 11 tipuri de produse: făină, orez, biscuiţi, fasole boabe, bulion, paste făinoase, zahăr, roşii în bulion, ulei, mălai, mazăre în conservă). S-au schimbat şi unele termene privind furnizarea rapoartelor de către Consiliile judeţene, realizarea distribuţiei ajutoarelor alimentare. În fiecare an de aplicare a planului, finalizarea acestuia în judeţe s-a realizat în jurul datei de 31 martie. Trebuie să existe o perioadă de elaborare şi transmitere către APIA a raportărilor finale. Termenul până la care România trebuie să transmită Comisie UE raportul final este de 30 iunie. De asemenea, s-au introdus sancţiunii pentru neafişarea la depozite și punctele de distribuţie a mijlocului de publicitate „AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE” însoţit de emblema UE. Cerinţa de afişare a fost introdusă în baza regulamentelor europene. În procesul de recepţie, distribuţie şi gestionare a produselor alimentare atribuţiile au fost împărţite între consiliile judeţene şi primării. Distribuţia acestor ajutoare va începe în această lună.