Peste 800 de elevi doljeni, beneficiari ai Programului “Euro 200”

0
80

cal Este deja statutat. Conform Programului “Euro 200”, destinat elevilor proveniţi din familii defavorizate, peste 800 de copii doljeni vor primi tichete nominale, în cuantum de 200 de euro fiecare, cu care îşi pot achiziţiona echipamente tehnice informatice. Foarte multe dosare sunt aprobate din teritoriu, mediul rural fiind la loc de frunte.