Proiectul „Reflexii culturale la Calafat – Turism şi tradiţii pescăreşti pe malul Dunării”, la final

0
458

Asociaţia „Proiect pentru o Lume a Oamenilor Mai Buni” (A.P.L.O.M.B.) Calafat va finaliza mâine, 3 iunie, derularea proiectului „Reflexii culturale la Calafat – Turism şi tradiţii pescăreşti pe malul Dunării”, început la 3 iunie 2014 în urma semnării contractului de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea de Management a POP, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit (POP) 2007-20013. Conferința de încheiere a avut loc, ieri, la Calafat, prilej cu care organizatorii au vorbit despre activitățile desfășurate și despre atingerea scopului și obiectivelor propuse.

Activităţile proiectului s-au încadrat în Măsura 2 – „Sprijinirea infrastructurii şi serviciilor legate de turism, în beneficiul micilor comunităţi pescăreşti şi promovarea turismului”, Acţiunea„Realizarea de proiecte integrate pentru atragerea turiştilor: cazare, masă, activităţi recreative relaţionate cu pescuitul” şi au fost desfășurate în zona „Grup Local Pescăresc Calafat” (FLAG Calafat).

Astfel, în perioada de un an, cât a durat implementarea proiectului, au fost organizate opt festivaluri, denumite „Juvelnicul cu rânduieli”. Fiecare s-a desfăşurat pe durata a două zile, având un program amplu de activităţi, şi s-a adresat, în ediţii specifice, locuitorilor din Maglavit, Basarabi, Calafat, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Desa, Poiana Mare şi Ghidici. De asemenea, au avut loc opt expoziţii de fotografie artistică pe tema pescuitului, denumite „Reflexii şi reflecţii dunărene”, opt seminarii pe teme specifice, cu titlul „Peştele – resursă naturală, factor cultural şi element de progres şi dezvoltare pentru comunităţile locale”, și două activităţi de ecologizare. În plus, s-au editat un amplu album de promovare turistică a zonei –  „Calafatul turistic”, care a fost lansat cu ocazia festivalurilor, și materiale publicitare, și s-a realizat un website, toate acestea constituindu-se într-o amplă campanie de promovare a ecoturismului în FLAG Calafat (zona Grup Local Pescăresc Calafat).

 Scopul proiectului „Reflexii culturale la Calafat – Turism şi tradiţii pescăreşti pe malul Dunării” a fost îndeplinirea obiectivelor specifice ale Măsurii 2 în cadrul teritoriului Grup Local Pescăresc Calafat, în special. Potrivit președintelui A.P.L.O.M.B. Calafat, Dan Vană, a fost vorba, în principal, despre sprijinirea infrastructurii şi a serviciilor legate de turism din zona Grupului, în beneficiul micilor comunităţi pescăreşti din cadrul teritoriului FLAG Calafat, și de promovarea ecoturismului. Valoarea totală a proiectului a fost de 407.647,98lei, din care valoarea finanţării nerambursabile, de 329.354,22 lei.