Expoziție de carte dedicată Zilei Jandarmeriei Române

0
324

Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman vă invită mâine, 3 aprilie, la expoziţia de carte “Ziua Jandarmeriei Române”, ce va avea loc în Salonul Expoziţional al instituției. Între volumele prezentate se regăsesc Corpul de Jandarmi, Cartea jandarmului, Istoria Poliției Române, Legea jandarmeriei din 1918 și instrucțiuni provizorii pentru aplicarea ei, 119 ani de Jandarmerie Rurală ș.a.

Jandarmeria Română (Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – IGJR) este structura militară cu atribuții în menținerea și restabilirea ordinii și liniștii publice, transportul și paza valorilor, bunurilor și materialelor periculoase, cât și paza și apărarea obiectivelor de importanță deosebită. Jandarmeria Română este subordonată Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Jandarmeria Română se consideră a fi fost întemeiată în Moldova, la 3 aprilie 1850, printr-un ofis al domnitorului moldovean Grigore Alexandru Ghica, pe baza hotărârii Divanului obștesc privind „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”. Acest document a dat un prim statut juridic Jandarmeriei și i s-au stabilit principiile de organizare și funcționare. Documentul stabilea Jandarmeriei următoarele misiuni: privegherea siguranței publice și ținerea unei bune orânduieli și ducerea la îndeplinire a legilor.

Jandarmeria urma să execute aceste misiuni în „serviciu ordinar”, care se realizează zilnic, pe baza regulamentelor, și „în serviciu extraordinar” pe care îl execută la solicitarea autorităților, prin constituirea de subunități mobile.