Regulament  pentru  învăţământul profesional  şi  tehnic

0
120

De curând, s-a aprobat Regulamentul de avizare a propunerilor de  curriculum în dezvoltare locală (CDL), desfăşurat în unităţile de învăţământ  profesional  şi  tehnic din judeţul Dolj. Este încă  un pas  spre  revitalizarea  întregului   proces  educaţional,  cu preponderenţă  în ceea  ce ţine de şcolarizarea „meseriaşilor”, aşa cum pleacă ei de pe „băncile  şcolii”, dacă  nu  cumva termenul  nu a fost demonetizat.

simona ciuluLa  nivelul  judeţului Dolj, a fost  înfiinţat un grup  de  lucru: prof.  Monica  Leontina  Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Dolj, prof.   Simona  Ciulu (foto), inspector  pentru  învăţământul  profesional şi  tehnic,  în cadrul ISJ  Dolj, Mădălina Neaţu, de la ISJ Dolj,  şi  prof. Elisa Isabela Cealîcu, cadru didactic de  specialitate  în  învăţământul tehnic.

„Este  foarte  necesară şi argumentarea  eforturilor  de dezvoltare a  învăţământului  profesional  şi tehnic. Astfel, în CDL  se  subsumează principiilor  de  proiectare  a  curricumului  naţional,  dar  este  determinat  de cele două  scopuri  fundamentale  de  desfăşurare: dobândirea, de către absolvenţi,  a  unităţilor  de rezultate  ale  învăţării  necesare  pentru  adaptarea  în prezent şi, mai ales, în viitor  la  cerinţele  unei pieţe a muncii aflate într-o  continuă şi rapidă  schimbare; perceperea, de către tineri,  a acelor  competenţe-cheie, dacă putem  spune aşa,  transferabile, necesare pentru integrarea socială.  CDL  reprezintă  oferta educaţională propusă de  şcoală, în  concordanţă  cu nevoile  şi interesele de  învăţare  ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile  comunităţii  locale  sau  ale  partenerilor  economici.  Proiectarea şi evaluarea portofoliului  implică angajarea  partenerilor  sociali (operatori economici,  asociaţii  ori organizaţii  locale  ale angajaţilor şi  angajatorilor), în procesul de identificare  a  pieţei muncii.  Componenta  CDL răspunde unei nevoi  mai mare de acordare  a  autonomiei  unităţilor de  învăţământ, iar stabilirea CDL  se  bazează pe două  capitole: evaluarea disponibilităţii  resurselor  umane şi materiale  existente in unitatea şcolară;  realizarea unei analize a  nevoilor şi a  oportunităţilor  specifice  contextului  social şi  economic  local”, a  precizat prof. Simona Ciulu.

Legea  trebuie  respectată

practicaSigur,  este nevoie de mai  mulţi  paşi care trebuie urmaţi, în aşa fel încât programele de dezvoltare să fie avizate: analiza  nevoilor  prezente  şi  viitoare   în  domeniul  formării  profesionale; identificarea aşteptărilor operatorilor economici  faţă  de  unitatea  şcolară,  precum  şi implicarea  acestora   în  elaborare, pentru realizarea  unităţilor    de rezultate  ale  învăţării, prevăzute  în  Standardul de  Pregătire Practică al calificării; discutarea şi  avizarea  în comisiile  metodologice;  avizarea   ofertei  educaţionale  de  către operatorul economic; propunerea  spre avizare  a listei  cu CDL-uri,  în şedinţă,  de  către inspectorul de specialitate al ISJ  Dolj;  toate  acestea  cu respectarea  normativelor legale.

„ISJ  Dolj nu-şi asumă răspunderea  juridică  şi nu certifică  faptul  că CDL-ul avizat  de  reprezentanţii instituţiei  este  un produs original  realizat de propunătorii  indicaţi  în  fişa de  avizare. Răspunderea juridică pentru originalitatea, unicitatea şi drepturile  de  autori privind conţinutul  revin în întregime  celor care  au  făcut propunerea. Programele  vor  fi  depuse  la ISJ Dolj, cu  două perioade  structurale:  depunere – 3-14  aprilie;  aprobare – cu termen limită  2 iunie”, a mai  menţionat  Simona Ciulu.