Doljul, cap de serie la şomaj!

0
106

Efectivul salariaţilor de 124.348 persoane plasează judeţul Dolj tot pe locul al XII-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut de 2.533 lei/persoana ne duce pe locul al XVI-lea, coborând cu o poziţie, faţă de ultimele clasamente raportate după statistica din mai 2015 iar în funcţie de numărul şomerilor suntem tot primii din ţară. Rata şomajului, pe meleagurile noastre, este aproape dublă faţă de cea naţională. Şi, ne mai mirăm că suntem, unde suntem!

Potrivit ultimei comunicări de presă a Direcţiei Judeţene de Statistică a judeţului Dolj, efectivul salariaţilor de 124.348 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2.533 lei/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XVI-lea pe ţară (2.930 lei /persoană). Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii decembrie 2015, a fost de 124.348 persoane, în scădere cu 494 persoane faţă de luna noiembrie 2015 şi în creştere cu 2.269 persoane faţă de luna decembrie 2014. Din total, 84.116 (67,6%) salariaţi sunt în servicii, 37.296 (30,0%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2.936 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit. Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii în decembrie 2015, de 124.348 per­soane, clasează judeţul Dolj pe locul al 12-lea peţară.

Salariul mediu nu depăşeşte 1.800 de lei

Câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2015 a fost de 2.533 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2.617 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (2.503 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (2.312 lei). Câştigul salarial mediu net, în luna decembrie 2015, a fost de 1.821 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1.880 lei în industrie şi construcţii, 1.800 lei în servicii şi 1.657 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

După numărul şomerilor. judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2015 a fost de 26.172 persoane, în scădere cu 583 persoane faţă de luna decembrie 2014. Din totalul şomerilor, 10.824 persoane sunt de sex feminin. Din numărul şomerilor 5.351 (20,4%) provin din mediul urban şi 20.821 (79,6%) din mediul rural. În mediul urban, 51,7% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,7%. Din totalul de 26.172 persoane, 3.667 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 999 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna decembrie 2015 era de 21.506 (82,2%) persoane.

Cei trecuţi de 40 de ani îngroaşă rândurile şomerilor

La sfârşitul lunii decembrie 2015, din totalul şomerilor înregistraţi 13,1% au vârsta sub 25 ani, 6,7% între 25-29 ani, 21,2% între 30-39 ani, 29,7% între 40-49 ani, 14,2% au între 50-55 ani, iar 15,1% au peste 55 ani. Dintre aceştia 21.429 persoane (81,9%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3.836 (14,6%) sunt persoane cu studii medii, iar 907 persoane (3,5%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna decembrie 2015 a fost de 9,2% în raport cu populaţia activă civilă totală (8,9% în luna noiembrie 2015 şi 9,4% în luna decembrie 2014). Pentru femei, rata şomajului în luna decembrie 2015 a fost de 8,2% (8,0% în luna noiembrie 2015 şi 8,2% în luna decembrie 2014). Rata şomajului în judeţul Dolj (9,2%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 5-lea peţară.

Exporturile doljene în scădere

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-31.10.2015 este şi el analizat de statisticieni. Astfel  exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.10.2015 de 918.250 mii euro, cu 5,1% mai mici (-26.129 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.10.2014. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 13-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,0% din exporturile României.

Produsele industriale au reprezentat 93,7% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 6,3%. În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,4% din total exporturi. Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de “Mijloace de transport” cu 52,4% înregistrând o scădere cu 5,1% faţă de perioada 01.01.-31.10.2014. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,4% din total exporturi, fiind mai mici cu 55.490 mii euro (-19,8%) decât în perioada 01.01.-31.10.2014.

Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 8,0% din total exporturi şi au crescut cu 2.738 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.10.2014. O pondere mai mică deţin secţiunile: “Produse vegetale” care ocupă locul al IV-lea cu 6,2% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 3,4%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (20,0%), Italia (20,0%), Marea Britanie (16,0%), Franţa (8,1%), India (3,3%) şi Belgia (3,0%).

Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,5%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.10.2015 au fost de 796.804 mii euro, cu 23.170 mii euro (-2,8%) mai puţin decât în perioada 01.01.-31.10.2014. În clasamentul pe ţară, judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,5% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,2% din totalul importurilor.

În aceeaşi perioada analizată cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice”, reprezentând 37,4%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 39.441 mii euro (-11,7%) comparativ cu  perioada 01.01.-31.10.2014. Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 10.517 mii euro (+4,8%) faţă de perioada 01.01.-31.10.2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 29,0% din total importuri (26,9% în perioada 01.01.-31.10.2014).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (8,4%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 3.099 mii euro (+4,9%) faţă de perioada 01.01.-31.10.2014.  Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 6,5% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 4,9%.

Germania rămâne principalul partener comercial

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (23,1%), Italia (12,5%), Turcia (8,8%), Marea Britanie (8,2%), Cehia (6,3%), Polonia (5,9%) şi Franţa (5,6%). Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.10.2015 prezintă un excedent de 154296 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 198.415 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.10.2015 a fost de 120,2% faţă de 125,2% în perioada 01.01.-31.10.2014.

 În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

  • locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
  • locul al 26-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;
  • locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
  • locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.