Noile norme de protecție a datelor vor intra în vigoare în data de 25 mai

0
375

La 6 aprilie 2016, UE a convenit asupra unei reforme majore a cadrului său de protecție a datelor, prin adoptarea pachetului de reforme privind protecția datelor, care include Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). La 25 mai 2018, noile norme în materie de protecție a datelor la nivelul Uniunii vor deveni direct aplicabile, după doi ani de la adoptarea și intrarea în vigoare a regulamentului menționat anterior.          

Pentru a facilita aplicarea lor directă și uniformă, Comisia Europeană a publicat miercuri, 24 ianuarie, o serie de orientări ce precizează demersurile ce trebuie făcute atât de ea, ca instituție, cât și de autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale, pentru a finaliza cu succes faza de pregătire. De asemenea, Comisia a lansat un nou instrument online de sprijinire a aplicării normelor la nivel practic.

Noul regulament privind protecția datelor prevede un set unic de norme menite să se aplice direct în toate statele membre. Pentru aceasta vor fi necesare însă o serie de ajustări semnificative în legislațiile naționale, iar pregătirile progresează în ritmuri diferite de la un stat membru la altul. “În acest context, Comisia a făcut apel la guvernele și autoritățile pentru protecția datelor ale UE să fie pregătite și să ofere sprijin. În plus, au fost alocate 1,7 milioane de euro pentru autoritățile din domeniu și pentru formarea de specialiști.  O sumă suplimentară de 2 milioane de euro este disponibilă pentru a sprijini autoritățile naționale în stabilirea de contacte cu mediul privat, în special cu IMM-urile. „În lumea de astăzi, viitorul nostru economic și siguranța noastră personală vor depinde într-o mare măsură de modul în care gestionăm datele”, se precizează în comunicatul de presă remis de Comisia Europeană. Avem nevoie de norme moderne care să răspundă noilor riscuri și, prin urmare, îndemnăm guvernele, autoritățile și întreprinderile din UE să valorifice timpul rămas în mod eficient și să își îndeplinească rolurile care le revin în cadrul pregătirilor pentru ziua cea mare”, a subliniat Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.

Un nou instrument online

Comisia a lansat și un nou instrument online pentru a ajuta cetățenii, companiile, în special IMM-urile, și alte organizații să respecte și să beneficieze de noile norme privind protecția datelor. Vor fi organizate și evenimente în sprijinul pregătirii părților interesate și al informării cetățenilor în statele membre. Până la 25 mai, Comisia va continua să sprijine în mod activ statele membre, autoritățile pentru protecția datelor și companiile pentru a se asigura că reforma este gata să intre în vigoare. Începând din mai 2018, ea va monitoriza modul în care statele membre aplică noile norme și va lua măsuri adecvate dacă va fi necesar. La un an de la intrarea în vigoare a regulamentului (2019), Comisia va organiza un eveniment pentru a face un bilanț al punerii în aplicare a regulamentului potrivit experienței părților interesate. Acesta va fi inclus, de asemenea, în raportul privind evaluarea și revizuirea regulamentului, pe care Comisia trebuie să îl prezinte până în mai 2020.

 ***

Regulamentul general privind protecția datelor:

  • un set unic de norme la nivelul întregului continent;
  • aplicarea acelorași norme tuturor companiilor care oferă servicii în UE;
  • drepturi noi și consolidate pentru cetățeni;
  • o mai bună protecție împotriva încălcării securității datelor;
  • norme stricte și amenzi disuasive.