DSP ar putea trece în subordinea Consiliului Judeţean

0
123

Începând de anul viitor, în situaţia în care proiectul descentralizării va fi pus în aplicare, mai multe instituţii sanitare ar putea trece în autoritatea administraţiei publice locale. Un astfel de exemplu este cel al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), care ar putea intra în subordinea Consiliului Judeţean.

Pe lângă Direcţia de Sănătate Publică, şi unităţile finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi ambulatoriile de specialitate din subordinea DSP, centrele judeţene de aparatură medicală, centrele judeţene de transfuzii sanguine şi laboratoarele de referinţe medicale ar urma să treacă, la rândul lor, în subordinea Consiliul Judeţean.

În urma acestor schimbări, directorii coordonatori şi adjuncţii acestora vor fi numiţi de preşedintele Consiliului Judeţean, în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale. De asemenea, autorizarea desfăşurării activităţii de dentişti poate fi delegată direcţiilor de sănătate publică judeţene,

În ceea ce priveşte problema banilor, pentru a fi asigurată finanţarea corespunzătoare în domeniul sanitar veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii constituite potrivit art. 361 ar urma să fie transferate în proporţie de 70%, bugetelor judeţelor, potrivit unei formule de repartizare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, elaborat împreună cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.