Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința de ieri

0
360

I.               ORDONANŢE

1.    ORDONANȚĂ privind instituirea unor facilități fiscale

II.            HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor necesare aferente proiectului de investiţii “Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată”

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 – DJ 191C”

3.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Dunării Maritime”-S.A Galaţi, din Portul Galaţi, Portul Tulcea şi Portul Brăila prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

4.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Timişoara Lugoj”, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1230/2010

5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice “IPROCHIM” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

7.    HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Vama, judeţul Satu Mare

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Cristian, judeţul Sibiu

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Hotarele, judeţul Giurgiu

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poşaga, judeţul Alba

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Chiliile, judeţul Buzău

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare

16.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.248/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Sebeș-Turda” – Lot 3

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ”Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Aeroportul Internațional Henri Coandă București – Faza I: Racord c.f. La Terminalul T.1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”, de pe raza unității administrativ-teritorială Otopeni, județul Ilfov

18.HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.1 ”Obiective ale infrastructurii principale de irigații propuse pentru reabilitare” la Anexa Hotărârii Guvernului nr.793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România

19.HOTĂRÂRE privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

20.HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă

21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”

22.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Olt de către Neacșu Petre-Silviu

23.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Olt de către Nicolae Angela

24.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către Ioniță Radu-George

25.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către Stana Sever-Romulus

26.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către Ghincea Marius-Cristian

 

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2019 şi 2020 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

2.    MEMORANDUM cu tema: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru construcţia de rezidenţe pentru persoane vârstnice denumită Programul ”gROwthrezidenţe pentru vârstnici” şi încadrarea acestei scheme de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

IV.          PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

2. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri, provenit dintr-o propunere legislativă

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 32/2019

5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar

6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

7. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, provenit dintr-o propunere legislativă

8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

9. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007 – 2013 aprobată prin Legea nr. 334/10 decembrie 2013

10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

12. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 257 din Legea educației naționale nr. 1/2011