Anunţ public

0
518

SC CASTELUL CAVALERILOR SRL, titular al proiectului „Construire pensiune turistica P+1E+M, crama subsol, piscina, imprejmuire teren si utilitati”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire pensiune turistica P+1E+M, crama subsol, piscina, imprejmuire teren si utilitati”, propus a fi amplasat în jud. Dolj, com. Malu-Mare, sat Malu-Mare, T 141, P1.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00-16,30 si vineri între orele 8,00- 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.