Monedă din alamă dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei

0
75

Începând de astăzi, Banca Naţională a României va lansa în circulaţie o monedă din alamă, cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naţionale. Aversul monedei redă inscripţia „ROMANIA”, anul de emisiune „2015”, stema României şi valoarea nominală „50 BANI”, iar în plan secund, în spatele valorii nominale şi al stemei, textul inscripţionat continuu, pe 5 rânduri, „BNR 50”. Reversul monedei prezintă Palatul Vechi al Băncii Naţionale a României, inscripţiile „10 ANI”, „Denominarea Monedei Naţionale” şi „2005” – anul denominării. Tirajul pentru această emisiune este de 1 000 000 monede. Monedele de circulaţie cu caracter comemorativ, cu valoare nominală de 50 bani, vor avea aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în prezent în circulaţie la cupiura de 50 bani şi vor circula în paralel cu acestea. Punerea în circulaţie a monedelor din alamă cu caracter comemorativ, dedicate împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naţionale se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.