„Reducerea Excluziunii în Gal SUDOLT”, un proiect prin care se combate discrimarea

0
190

Ieri, Asociaţiei CRONO din Craiova a organizat în prezenţa partenerilor şi reprezentaţiilor media, conferinţa de lansare a proiectului „Reducerea Excluziunii în Gal SUDOLT”, finanţat cu sprijinul Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Proiectul este implementat de Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), împreună cu Universitatea Arctică a Norvegiei Tromso, Asociaţia Terre des hommes, Asociaţia Vasiliada şi Comuna Urzicuţa şi are o valoare de 1.265.596 lei.  Beneficiarul proiectului alături de partenerii săi îşi propune să sprijină combaterea discriminării şi a excluziunii socio-economice în comunităţile locale din cadrul Grupului de Acţiune Locală SUDOLT. Acest demers contribuie la întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel regional.

În cadrul proiectului “REGAL SUDOLT” (Reducerea Excluziunii în GAL SUDOLT), Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), având ca parteneri Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso, Asociaţia Terre des hommes, Asociaţia Vasiliada şi Comuna Urzicuţa, vor fi instruţi şi asistaţi  230 de  profesionişti (inclusiv de etnie romă) din rândul celor care furnizează servicii copiilor/tinerilor aflaţi în situaţii de risc şi va fi dezvoltată prin cooperarea între factorii interesaţi de la nivel local şi regional, aparţinând inclusiv societăţii civile, o strategie incluzivă de dezvoltare locală la nivelul G.A.L. SUDOLT. „Un proiect foarte interesant care îmbină nişte experienţe ale unor parteneri cu un nume şi prestigiu în activităţi  diverse. Noi CRONO venim cu o experienţă destul de consistentă în ceea ce priveşte acţiunea locală. Noi am discutat despre această încă din 2009, când puţini era cei care ştiau despre ce este vorba”, a subliniat Nicolae Cuţă, managerul de proiect

„Programul LEADER este o replică la scară mai mică a PNDR-ului”

În cadrul proiectului vor mai fi realizate planuri de acţiune pilot pentru trei Consilii Comunitare Consultative din comunele aparţinând Grupului de Acţiune Locală SUDOLT. Respectivele planuri de acţiune vor fi implementate la nivel local în vederea combaterii discriminării şi excluziunii sociale. Proiectul este strâns corelat cu realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a G.A.L. SUDOLT, în contextul finanţării prin programul LEADER (2014 -2020), prin facilitarea componentei de incluziune socială a strategiei,  care va avea rolul să respecte criteriile şi principiile legate de coeziunea socială şi reducerea dezavantajelor pentru grupurile defavorizate. „Programul LEADER este o replică la scară mai mică a PNDR-ului. Ne-am gândit cum să reuşim să facem LEADER-ul un proiect de combatere a sărăciei şi incluziunii sociale. Aşa cum bine ştiti din tomană începe strategia de dezvoltare a GAL-urilor. Noi vrem să ajutăm toţi factorii din GAL SUDOLT – 19 comune şi să-i implicăm pe toţi cei interesaţi de problemele sociale din comunităţile respective. Aceste grupuri defavorizate au nevoie să fie sprijinite. Ele nu sunt obişnuite să participe. Atunci noi trebuie să-i convingem să vină către noi. În Norvegia, excluziunea socială este redusă. Acest lucru se ştie, trebuie să învăţăm şi noi de ei cum se procedează şi să o reducem şi în România…”, a mai cosemnat managerul de proiect.

Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici

Asociaţia C.R.O.N.O. – Centrul de  Resurse pentru Organizaţiile Non–profit din Oltenia a fost înfiinţată în mai 2004 de un grup de activişti civici din Craiova pentru a contribui la dezvoltarea  societăţii civile în Oltenia prin sprijinirea organizaţiilor non-profit din  regiune. Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici printr-o combinare a programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităţilor instituţionale, atragerea mediului de afaceri în dialogul dintre ONG şi autorităţile locale asupra problemelor de dezvoltare economică şi socială locală reprezintă direcţiile principale de acţiune ale asociaţiei. „Vrem ca prin acest proiect să reactivăm consilile consultative, să se implice aceste consilii, să instruim membrii acestor consilii consultative, oferindu-le cursuri specializate. Noi considerăm că această metodologie este foarte valoaroasă şi aplicabilă”, a mai spus Nicole Cuţă, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului.

***

Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso este situată dincolo de Cercul Polar şi  face cercetări în următoarele domenii: mediul polar, climă, populaţii indigene, pace şi conflict, telemedicină, biologie medicală, fizică, spaţiu, ştiinţă, pescuit, lingvistică şi chimie computaţională.

***

Misiunea asociaţiei Terre des Hommes (TDH) este de a lupta pentru drepturile copilului şi pentru dezvoltarea echitabilă , fără discriminare rasială , religioasă , politică , culturală sau de gen. În acest scop, TDH sprijină şi implementează proiecte de dezvoltare şi ajutor umanitar menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale copiilor defavorizaţi şi a familiilor şi comunităţilor lor