Grup de lucru pentru sprijinirea învățământului particular din România

0
445

Ieri, la sediul Ministerului Educației și Cercetării a avut loc o întâlnire între Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, Luminița Barcari, secretar de stat pentru învățământul preuniversitar și reprezentanți ai Asociației Școlilor Particulare și ai unităților particulare de învățământ din România.

În prezent, în România există aproximativ 1.500 de unități particulare de învățământ autorizate și acreditate. Statul român asigură, conform Legii nr.1/2011, finanțare de bază/elev/preșcolar pentru unitățile de învățământ particulare acreditate, reprezentând costuri pentru plata salariilor cadrelor didactice și pentru cheltuieli cu bunurile și serviciile. Finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru elevii din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional s-a stabilit prin HG nr. 106/2020.

Unitățile de învățământ particulare autorizate, însă, nu beneficiază de finanțare de bază și au solicitat sprijin pentru traversarea dificultăților din această perioadă. Asociația Școlilor Particulare a înaintat Ministerului Educației și Cercetării mai multe variante de măsuri de susținere financiară, în contextul Pandemiei Covid-19. În urma întâlnirii de ieri s-a convenit constituirea unui grup de lucru la nivelul ministerului, din care vor face parte și reprezentanți ai învățământului particular, ce are drept scop identificarea soluțiilor pentru sprijinirea acestui tip de învățământ. Activitatea grupului de lucru pentru susținerea învățământului particular va începe luni, 4 mai 2020.