7.56% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna ianuarie 2019

0
388

La sfârșitul lunii ianuarie,în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj erau înregistrați 20.097 șomeri (din care 8.127 femei), rata șomajului fiind de 7.56 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 7.42%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0.14 pp.

Din totalul de 20.097 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 2.581 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 17.516 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 17.119 șomeri provin din mediul rural și 2.978 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 20.097
< 25 ani 1.752
între 25-29 1.107
între 30-39 3.691
între 40-49 6.037
între 50-55 3.623
peste 55 ani 3.887

Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.8 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial 27.9 %), iar  21 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel de profesional reprezintă 11.3 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:12.036 persoane foarte greu ocupabile,6.711 greu ocupabile,812 mediu ocupabile, iar 538 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.