ANI: 18 foşti şi actuali aleşi locali, consideraţi incompatibili

0
84

logoAgenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existenţa conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 18 foşti şi actuali aleşi locali, după cum urmează:

 1. CATANĂ FLOREL, primar al comunei Galicea Mare, judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 09 iulie 2008 – 08 mai 2013, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Școlii Gimnaziale Galicea Mare, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 1. IUGA PETRU, primar al comunei Vârfuri, judeţul Dâmboviţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 29 iunie 2014, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Vârfuri, judeţul Dâmboviţa, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 1. STOICAN ION, primar al comunei Isverna, judeţul Mehedinţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 iulie 2006 – 23 februarie 2016, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de funcţionar public de conducere (secretar al comunei Isverna, judeţul Mehedinţi), încălcând astfel dispoziţiile art. 33, alin. (2) şi, ulterior, art. 34, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 şi dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.

 1. PĂLĂȘAN MIRCEA, primar al comunei Buneşti, judeţul Braşov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deţinerii mandatului de primar 2012 – 2016, a întocmit şi semnat proiectele a două hotărâri ale Consiliului Local Buneşti cu privire la întocmirea, respectiv aprobarea PUZ pentru imobilul proprietatea sa.

 

Totodată, acesta a semnat avizul favorabil şi avizele de oportunitate cu privire la elaborare PUZ pentru acelaşi imobil, documente ce au stat la baza eliberării certificatului de urbanism de către Consiliul Judeţean Braşov şi ulterior vor sta la baza eliberării autorizaţiei de construire a unei pensiuni agroturistice pe terenul pentru care acesta a constituit drept de superficie în favoarea fiicei sale, urmând ca aceasta să construiască pensiunea agroturistică cu finanţare din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurară (FEADR).

 

De asemenea, persoana evaluată a întocmit şi semnat proiectul hotărârii Consiliului Local privind atribuirea directă a păşunilor comunale către membrii colectiviţăţii locale, în baza căruia Consiliului Local Buneşti a închiriat pajişti pentru păşunatul animalelor, pe o durată de 10 ani, persoanei evaluate şi fiicei sale. Prin folosirea acestor pajişti închiriate, persoana evaluată şi fiica sa au desfăşurat activităţi agricole (creşterea animalelor), au încasat subvenţii pentru agricultură în cuantum de 239.576 lei, iar persoana evaluată a realizat şi venituri din activităţi agricole.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

 1. DASCĂLU VERGIL, primar al comunei Cioroiaşi, judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 septembrie 2012 – 01 mai 2013, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Cioroiaşi (reprezentant al Primăriei Comunei Cioroiaşi), încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 1. BOGYA MIKLOS, actual primar şi fost viceprimar al comunei Crasna, judeţul Sălaj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 iunie 2012 – 06 august 2014, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de persoană fizică autorizată la Bogya N. Miklos Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003.

 1. LAZĂR IOAN, viceprimar al municipiului Marghita, judeţul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada 18 iulie 2012 – 19 august 2013, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi pe cea de administrator al S.C. Amal Trans S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 1. NEDEA GHEORGHE, viceprimar al comunei Sălciile, judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 iunie 2012 – 23 iunie 2016, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Nedea I. Gheorghe “Lucrări Agricole” Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 1. ROȘU BEBE AUREL, viceprimar al comunei Unirea, judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 30 iunie 2014, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Unirea, judeţul Olt, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 şi dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

 1. IORDACHE SORIN GEORGE, viceprimar al comunei Greceşti, judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 04 ianuarie 2012 – 23 aprilie 2013, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie a Școlii gimnaziale Greceşti, judeţul Dolj, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 1. RUDOLF BELA, viceprimar al comunei Belin, judeţul Covasna

INCOMPATIBILITATE

În perioada 12 iulie 2011 – 06 noiembrie 2014, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de persoană fizică autorizată – Molnar Istvan Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 1. DINU ILIE, fost primar al oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 octombrie 2008 – 08 septembrie 2011, a deţinut simultan funcţia de primar şi funcţiile de reprezentant delegat al Primăriei şi reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Grupului Școlar „Goga Ionescu”.

De asemenea, în perioada 18 iunie 2008 – 29 iulie 2009, a deţinut simultan funcţia de primar şi pe cea de administrator al S.C. Gospo Floro Titu S.A., iar în perioada 18 iunie 2008 – 27 iunie 2012, a deţinut simultan cu funcţia de primar şi pe cea de administrator al S.C. Dial Service  S.R.L.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 1. CIOANĂ MARIN, fost primar şi actual consilier local al comunei Dumbrava, judeţul Mehedinţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 iunie 2012 – 30 iunie 2014 a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Dumbrava,  judeţul Mehedinţi, încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

 1. VĂDUVA NICOLAE, fost primar şi actual consilier local al comunei Măciuca, judeţul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 17 octombrie 2012 – 30 iunie 2014, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Măciuca, judeţul Vâlcea, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 1. CIOCAN GHEORGHE,  fost viceprimar al comunei  Bălăbăneşti, judeţul Galaţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 26 mai 2016, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul ,,Ciocan Gheorghe Persoană Fizică Autorizată” din care a obţinut venituri nete din profesii libere şi activităţi comerciale în cuantum de 14.210 lei şi venituri din activităţi agricole în cuantum de 13.104 lei, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 91, alin.(1), teza l, alin.(3), teza l şi alin.(4)  din acelaşi  act  normativ.

 1. MOISE ROMEO, fost viceprimar al comunei Gherăseni, judeţul Buzău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2012 – 24 iunie 2016, întrucât a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de administrator al S.C. Raal Gaz S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 1. RADU FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Oarja, judeţul Argeş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada mandatului de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Oarja, în urma căreia a fost încheiat contractul de achiziţie publică, având ca obiect livrarea de lemn de foc, între Școala Gimnazială ”D.Rădulescu” Oarja şi S.C. Florimar Forest Activ S.R.L., societate comercială la care soţia persoanei evaluate deţine calitatea de unic asociat şi funcţia de administrator.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 1. ȘTEFAN GHEORGHE TUDORICĂ, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Costeşti, judeţul Argeş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 iunie 2012 – 22 aprile 2014, pe durata mandatului de consilier, S.C. Teuţu Favorit Construct S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia acesta deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat unic) a încheiat 10 contracte cu instituţii aflate sub autoritatea Primăriei Costeşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 90, alin.(1) din Legea nr. 161/2003.