Fonduri europene pentru rural, în Dolj, anul trecut, de peste 89 de milioane de lei

0
402

OJFIR Dolj are ca obiect de activitate implementarea tehnică şi financiară a FEADR, în conformitate cu procedura specifică de lucru şi calendarul anual al sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanţare (CF) şi prevederile cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Activitatea OJFIR Dolj, în anul 2016, poate fi rezumată la promovare de măsuri active prin PNDR 2014-2020 şi activitatea specifică desfăşurată pe servicii, ce au însemnat absorbţia de fonduri europene de 89.133.570,42 lei, în echivalent de 19.740.735,79 euro. Totodată, prin activitatea specifică desfăşurată anul trecut, OJFIR Dolj a instrumentat un număr de 1.386 cereri de plată.

          În raportul de activitate prezentat, luni, Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj, de către conducerea OJFIR Dolj, în anul 2016, prin OJFIR Dolj au fost realizate informări privind modificările şi noutăţile apărute în derularea măsurilor active ale PNDR 2014-2020 prin: mass-media, materiale promoţionale, discuţii cu beneficiarii şi alte persoane care au vizitat instituţia, acţiuni de informare derulate în localităţile din judeţul Dolj, conform unui calendar stabilit de AFIR, postări pe site-ul AFIR.

Au lucrat cu 20 de măsuri active pentru sectorul agricol

daniel popescu„Măsuri active, în anul 2016, au fost: 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole; 4.1.a – Investiţii în exploataţii pomicole; 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole; 4.2.a – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol; 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, componenta infrastructura de acces agricolă; 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, componenta irigaţii; 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale; 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici; 6.4 – Investiţii in crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole; 6.5 – Schema pentru micii fermieri; 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică; 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural; 9.1 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol; 9.1.a – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol; 16.4 – Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare din sectorul agricol; 16.4.a – Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare din sectorul pomicol; 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală; schema GBER şi de minimis aferentă sm 4.2; schema GBER şi de minimis aferentă sm 4.2.a”, a precizat ing. Daniel Popescu, director al Oficiului Judeţean  pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Dolj.

Anul trecut, 936 de cereri de finanţare

apiaDin punct de vedere organizatoric, OJFIR Dolj este structurat pe două servicii: SAFPD-Serviciul Active Fizice şi Plăţi Directe şi SLINA-Serviciul Leader şi Investiţii Non-Agricole, care cuprind şase compartimente – IT, CARP, Evaluare-SAFPD, Evaluare-SLINA, Implementare-SAFPD, Implementare-SLINA.

          Compartimentele Evaluare SAFPD si SLINA au ca obiect de activitate primirea şi verificarea cererilor de finanţare depuse de solicitanţi pentru măsurile finanţate prin PNDR 2014-2020, prin etapele de conformitate şi eligibilitate, în conformitate cu procedura specifică de lucru. Selecţia CF declarate conforme şi eligibile la nivelul OJFIR Dolj, are loc la nivel naţional în funcţie de punctajul obţinut de fiecare Cerere de finanţare (CF) şi în limita sumelor alocate pentru finanţare pentru fiecare măsură şi sesiune de depunere conform calendarului stabilit de AFIR.

          „Prin activitatea specifică desfăşurată în anul 2016, OJFIR Dolj a instrumentat un număr de 938 cereri de finanţare pe următoarele categorii: 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole – 115 cereri; 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole – 1; 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – 400; 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – 238; 16.4 – Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare din sectorul agricol – 1; 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale – 166; 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole – 17”, a mai menţionat ing. Daniel Popescu.

Au instrumentat 1.386 de cereri de plată

dosareCompartimentele Implemenare SAFPD si SLINA au ca obiective principale verificarea conformităţii documentelor din dosarele cererilor de plată, verificarea pe teren dosarelor cererilor de plată pentru a stabili eligibilitatea plăţii şi întocmirea documentaţiei pentru acordarea plăţilor declarate eligibile. Prin activitatea specifică desfăşurată în anul 2016, OJFIR Dolj a instrumentat un număr de 1.386 cereri de plata. De departe, cel mai mare număr a aparţinut capitolului „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă” – 984. Pe locul imediat următor se clasează „Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri” – 253 de cereri de plată.

Cei mai mulţi bani, pentru tinerii fermieri

          În anul 2016, absorbţia de fonduri europene în judetul Dolj a fost în valoare de 89.133.570,42 lei, în echivalent de 19.740.735,79 euro. Lista măsurilor pentru care s-au accesat fonduri europene este destul de diversificată: 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole 22.147.105,64 lei (locul II ca sumă); 4.2 – Investiţii în exploataţii agricole 1.024.792,32 lei; 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice 6.116.611,39 lei; 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 37.676.170,72 lei (cea mai mare sumă); 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale 3.388.476,00 lei; 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 7.610.499,00 lei; 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 2.060.542,22 lei; 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 5.464.142,60 lei; 9.1 – Infiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol 564.233,15 lei; 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală 293.435,37 lei; 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 1.186.265,07 lei; 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare 1.601.296,94 lei. Totaluri: 89.133.570,42 lei.

          „Având în vedere că OJFIR Dolj este structura internă de execuţie a AFIR-Bucureşti, activitatea specifică se desfăşoară în conformitate cu Procedura internă a AFIR. Unitatea este auditată anual, iar eventualele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii rezultate din auditare sunt implementate cu prioritate, răspunderea fiind în sarcina persoanelor/compartimentelor vizate şi a conducerii unităţii”, a încheiat directorul OJFIR Dolj.