În Anul Centenar, eveniment deosebit la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova

0
460

Ieri, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a găzduit două festivităţi, circumscrise Anului Centenar, titulatura manifestării fiind „CARTEA JURIDICĂ ŞI DONATORII DE CARTE – PILONI AI EVOLUŢIEI LUMII DREPTULUI”. Este vorba de inaugurarea fondului de carte „Ion Dogaru”, prin donaţia făcută de către prof.univ.dr.Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române, şi de lansarea lucrării „Explicaţiunea Teoretică şi practică a dreptului civil român”, semnată de Dimitrie Alexandresco, proiect de reeditare, unul de anvergură, al Editurii „Universul Juridic” din Bucureşti.

 La manifestarea de ieri, au participat foarte mulţi reprezentanţi ai mediului judiciar , din care amintim : Academician Cristian Hera, vicepreşedinte al Academiei Române; Academician  Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Repubicii Moldova; Academician  Ion Guceac, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova; Academician  Victor Spinei, vicepreşedintele Academiei Române; prof. univ.dr.  Nicolae Popa, fost preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Curţii Constituţionale; Prof.univ.dr.  Dan Claudiu Dănişor, fost rector al Universităţii din Craiova; prof.univ.dr.  Lucian Săuleanu,  decan al Baroului Dolj; etc. „Suntem onoraţi să organizăm o asemenea manifestare, având oaspeţi de marcă. A intrat în tradiţia Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova să desfăşoare activităţi de anvergură, una dintre acestea având loc şi astăzi. Este un moment fericit, cu atât mai mult cu cât este şi o mare sărbătoare ortodoxă – Sfinţii Trei Ierarhi. Preluăm , astăzi, donaţia domnului acad. Ion Dogaru, o bibliotecă de 4.000 de volume, unele datând din secolul al XIX-lea, adevărate bijuterii. Despre aceasta vor vorbi atât domnul academician , cât şi domnul prof.  Mihai Coşoveanu, director al Bibliotecii Universităţii din Craiova. De asemenea, suntem mândri că prezentăm şi reeditarea volumului scris de Dimitrie Alexandresco ”, a precizat prof.univ.dr.  Sevastian Cercel , decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.

Cărţi fundamentale au intrat în patrimoniul Universităţii din Craiova

Punctul important a fost donaţia unei biblioteci de valoare imensă, greu de măsurat,  care îi va ajuta pe studenţi şi profesori  în activitatea lor prezentă şi viitoare. „Am preluat, astăzi, în mod oficial, fondul de carte al domnului acad. Ion Dogaru, unul strâns de-a lungul a foarte mulţi ani. Nu sunt cărţi simple, ci foarte valoroase, fundamentale în ceea ce priveşte conţinutul juridic, unele datând din sec.al XIX-lea, care se adaugă celor peste un milion de titluri aflate în portofoliul nostru. Avem un adevărat tezaur. Transmit, cu această ocazie, mesajul de apreciere al domnului prof.univ.dr.  Ionuţ Cezar Spînu, rectorul Universităţii din Craiova, care, din motive obiective, nu a putut fi prezent la acest eveniment, fiind prins în alte activităţi”, a spus prof.univ.dr.  Mihai Coşoveanu, director al Bibliotecii Universităţii din Craiova. Vizibil emoţionat, acad. Ion Dogaru a vorbit în faţa asistenţei, una din care au făcut parte cadre didactice, reprezentanţi ai mediului academic din ţară şi străinătate şi, nu în ultimul rând, studenţi: „Am ajuns la o vârstă şi viaţa mi-a oferit prilejul să mă confrunt cu foarte multe situaţii, unele dintre ele  neplăcute. Am decis să las moştenire întreaga mea bibliotecă , iar evenimentul de astăzi face parte din Anul Centenar, cel al Marii Uniri de la 1918. Am strâns, de-a lungul timpului, o adevărată colecţie de volume din sfera Dreptului, începând cu anul 1956. Am cumpărat trei biblioteci, una din Franţa şi celelalte de la doi eminenţi specialişti din Bucureşti.

În anii 1990, după ce am reuşit să înfiinţăm Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, mi-am continuat îmbogăţirea bibliotecii mele, şi a fost o acţiune de durată, destul de anevoioasă, aşa erau timpurile, iar gândul meu a fost să las moştenire fondul de carte Universităţii din Craiova. Am avut şi sprijinul domnului prof.univ.dr.  Mircea Ivănescu, rector al Universităţii, care este, astăzi, prezent în sală, precum şi pe cel al colegilor. Pentru evenimentul de astăzi, mulţumesc Universităţii din Craiova, centrelor de cercetare din cadrul institutelor de învăţământ superior, Barolului de Avocaţi Dolj, al cărui decan,  Lucian Săuleanu , se află aici, şi, nu în cele din urmă, colegilor şi studenţilor, pentru că ei sunt principala mea avere. Mă bucur că sunt lângă mine, în această zi, oameni importanţi din mediul academic şi juridic şi nu pot să le transmit decât deplina mea mulţumire. Nu pot să nu vorbesc şi despre lansarea, de fapt reeditarea, cărţii domnului Dimitrie Alexandresco, unul dintre volumele care fac parte din patrimoniul nostru naţional”.