Conferinţă cu tema „Victor Brauner – suprarealism şi magie”

0
635

„Victor Brauner – suprarealism şi magie” este titlul conferinţei susţinute astăzi, de la ora 17.00, de Petrişor Militaru, doctor în Filosofie, în prezent redactor la revista de cultură „Mozaicul”. Conferinţa se desfăşoară în Sala „Marin Sorescu” a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, în cadrul proiectului „Avangardă şi transdiciplinaritate”. Proiectul a mai inclus conferinţa „Geo Bogza – descântec de realitate”, prezentată, pe 4 aprilie, de Gabriel Nedelea, şi va continua cu „Teatrul lui Gellu Naum, între simulacru şi vis”, despre care va vorbi, pe 19 mai a.c., Silviu Gongonea.

«În general, se poate spune că universul său artistic explorează planul oniric şi subconştientul, aducând la suprafaţă imagini care se află la graniţa dintre straniu şi miraculos, dintre misticism şi ocultism. Atât prin conţinutul lor, cât şi prin stilul inconfundabil, lucrările lui Brauner reprezintă o fuziune de influenţe mitico-religioase din cele mai diverse, fie că este vorba de viziuni ce fac trimitere la tradiţia egipteană sau aztecă, amerindiană sau ebraică, taoistă sau hindusă. În ciuda acestui tip de eclectism care îi hrăneşte spiritul creator şi a faptului că şi-a petrecut o perioadă bună din viaţa sa în Paris, exegeţii au observat că Brauner a rămas ataşat de identitatea sa românească, aşa cum ne demonstrează titlurile lucrărilor sale în limba română, gama primară de culori care este foarte apropiată de arta naivă, precum şi imaginarul artistic în care revin mereu amintiri şi nelinişti din copilărie, peisaje balcanice sau diferite simboluri ale creşterii şi ale transformării». (Petrişor Militaru)

Petrişor Militaru (n. 1981) este doctor în Filosofie cu lucrarea „Suprarealismul şi ştiinţa modernă. O abordare transdisciplinară”, sub îndrumarea prof. univ. dr. Basarab Nicolescu, în cadrul Facultăţii de Studii Europene a Universităţii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. A absolvit masterul „Literatură română în context european” (2006) şi Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova (2004). A publicat volumul de poeme „Oaspetele impar” (2005), care a primit premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, iar în prezent este redactor la revista de cultură „Mozaicul”.

Proiectul „Avangardă şi transdiciplinaritate” pe care îl coordonează îşi propune să promoveze avangarda românească şi cercetările de tip transdisciplinar printr-o serie de conferinţe lunare la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, susţinute de tineri cercetători, doctori, doctoranzi sau scriitori care să facă cunoscut publicului nespecializat ideile novatoare ale avangardiştilor români sau de origine română, dar consacraţi în străinătate, făcând apel în acelaşi timp la posibilităţile pe care le oferă metodologia transdisciplinară în domeniul ştiinţelor umaniste, aşa cum a fost ea desăvârşită de fizicianul şi filosoful Basarab Nicolescu.

Cel mai cunoscut pictor suprarealist de origine română, Victor Brauner (n. 5 iunie 1903, Piatra Neamţ; d. 12 martie 1966, Paris) a frecventat cursurile Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti (1919-1921) şi pe cele ale Academiei Libere de Pictură a lui Horia Igiroşanu. La 26 septembrie 1924 avea loc prima sa expoziţie personală, la Galeriile „Mozart” din Bucureşti. În această perioadă l-a întâlnit pe poetul Ilarie Voronca, cu care a înfiinţat revista 75 HP, în care Victor Brauner publica manifestul „Pictopoezia” şi articolul „Supra-raţionalismul”, iar între 1928 şi 1931 a colaborat la revista avangardistă „Unu”.

Pictura mea este autobiografică. Aici îmi povestesc viaţa... Fiecare tablou pe care-l fac este proiectat de izvoarele cele mai adânci ale angoaselor mele. Vreau să-mi leg viaţa de ceva fantastic în aşa fel încât necunoscutul să locuiască în mine. A picta este viaţa, adevărata viaţă, viaţa mea. (Victor Brauner)

În 1930 s-a instalat la Paris, unde l-a întâlnit pe Brâncuşi, cel care-l iniţia în arta fotografică. Tot în această perioadă s-a împrietenit cu poetul român Benjamin Fondane şi l-a întâlnit pe Yves Tanguy, care-l introducea mai târziu în cercul suprarealiştilor. A locuit pe strada Moulin Vert, în acelaşi imobil cu Giacometti şi Tanguy. În 1933 a avut loc prima sa expoziţie personală la Paris, la Gallerie Pierre, prezentată de André Breton.

În 1931 picta celebrul Autoportret cu un ochi scos, pentru ca la 8 august 1938 să îşi piardă ochiul stâng într-o dispută violentă care a avut loc între Oscar Dominquez şi Esteban Frances. În 1965 crea ansamblul de tablouri grupate sub titlurile Mythologie şi Fêtes des mythes, iar în 1966 reprezenta Franţa la Bienala de la Veneţia, unde o sală întreagă i-a fost consacrată.