Când adevărul are „picioare de ceară”

0
297

Inspectorul de poliţie Dobra Cătălin, din cadrul Poliţiei Municipiului Craiova – Secţia nr. 2 Poliţie, a avut de rezolvat un caz de rutină. O plângere ca multe altele. La data de 17 ianuarie 2013, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj, prin preşedintele Bogdan Silviu Cornel, a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova că numiţii Neagoe Nicu şi Pătraşcu Ion Sorinel au luat – necuvenit – din contul AJF Dolj, suma de 3.000 de lei, deşi drepturile de semnătură le fuseseră ridicate şi, de asemenea, era sesizat faptul că respectivii îşi atribuiau, în continuare, calităţile de preşedinte şi vicepreşedinte ai AJF Dolj. În referatul privind cauza, care făcea obiectul dosarului nr. 1812/P/2013, inspectorul de poliţie, Dobra Cătălin, stabilea următoarea situaţie de fapt: numiţii Neagoe Nicu şi Pătraşcu Ion Sorinel au îndeplinit funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai AJF Dolj, până la data de 22 noiembrie 2012, când, prin Decizia Tribunalului Dolj nr. 2194/22.11.2012, au fost înlocuiţi, împotriva acestei decizii existând în prezent acţiune în recurs. Referatul inspectorului de poliţie Dobra Cătălin a fost datat cu ziua de 27 martie 2013. Făcând trimitere la Decizia 2194/22.11.2012 (dosar nr. 14374/215/2012), putea observa că aceasta era irevocabilă. Cu alte cuvinte, trebuia pusă în aplicare de îndată. Şi nu se mai putea vorbi de „acţiune în recurs”. Observaţia noastră nu mai este de rutină, ci una de fond, care ţine de aplicarea legii. Nu-i aşa? Cu alte cuvinte, la data de 19 decembrie 2012, când s-a comis fapta, ne aflam deja la o lună de la pronunţarea Deciziei nr. 2194/2012 a Tribunalului Dolj, – care respingea recursul declarat de Asociaţia Judeţeană de Fotbal împotriva încheierii nr. 146/10 iulie 2012, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 14374/215/2012, în contradictoriu cu intimatul Silviu Cornel Bogdan, având ca obiect „modificări acte constitutive persoane juridice”. Operate, de altfel, la registrul special de la instanţa de fond. Că suma de 3.000 de lei fusese ridicată – necuvenit -, la data de 19 decembrie 2012, de Neagoe Nicu, sub justificarea ca fiind necesară pentru achitarea unor prime pentru activitatea angajaţilor AJF Dolj pe anul 2012, „fără a avea cunoştinţă despre solicitarea petentului de schimbare a specimenelor de semnătură de la OTP Bank, unde AJF Dolj avea cont bancar deschis”, asta este o circumstanţă la care s-ar putea zâmbi maliţios şi… face, eventual, cu ochiul. Numai că, prin Sentinţa Civilă nr. 8616/11 mai 2011 a Judecătoriei Craiova – rămasă definitivă şi irevocabilă prin neapelare – „se constata nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Dolj şi a actelor întocmite de aceasta la data de 19 decembrie 2009”. Verdict: de la data sentinţei civile a Judecătoriei Craiova, tandemul Neagoe-Pătraşcu nu mai avea legitimitate. Mai clar: Sentinţa nr. 8616, din 11 mai 2011, a Judecătoriei Craiova, a fost premeditat desconsiderată. Dar povestea nu se opreşte aici. De parcă menţionata sentinţă civilă a Judecătoriei Craiova nu ar fi fost suficientă, Comisia de Disciplină a FRF, printr-o decizie din 14 septembrie 2011, interzicea pentru doi ani, într-o altă cauză, destul de gravă, lui Nicu Neagoe şi Pătraşcu Ion Sorinel, desfăşurarea oricărei alte activităţi fotbalistice, cei doi oficiali fiind sancţionaţi şi cu o penalitate sportivă de câte 15.000 de lei fiecare. Adică, li se interzicea cu desăvârşire orice contingenţă cu fotbalul. Să mergem mai departe. Prin adresa nr. 3998/22 decembrie 2011 a FRF, consilierul juridic Adrian Stângaciu reitera, în atenţia domnilor Nicu Neagoe şi Ion Pătraşcu: „(…) cum v-am indicat şi în adresa anterioară, mandatul preşedintelui AJF Dolj a expirat, nefiind posibilă exercitarea atribuiţiilor funcţiei respective, fără un mandat valabil. (…) În concluzie, în conformitate cu hotărârea Comitetului Executiv al FRF, din 12 decembrie 2011, vă informăm că refuzul AJF Dolj de a efectua demersurile necesare în vederea intrării în legalitate până la data de 15 ianuarie 2012, va determina aplicarea sancţiunilor statutare, putându-se ajunge inclusiv la excludere”. Adică dezafilierea AJF Dolj. Nu opinăm că fapta lui Nicu Neagoe de a subtiliza 3.000 de lei, din contul AJF Dolj, când era derobat de orice calitate publică, este un capăt de ţară. Deşi fapta a existat. Fără tăgadă. Chiar am saluta, fără ironie, „componenta umană” a referatului inspectorului de poliţie Dobra Cătălin, şi, pe cale de consecinţă, rezoluţia procurorului de caz. Numai că, aflându-ne şi pe teritoriul statutelor care reglementează activitatea fotbalistică, Nicu Neagoe şi Sorinel Ion Pătraşcu sunt în situaţia a doi jucători de fotbal, eliminaţi din teren, care, în drum spre vestiar, continuă intempestiv să se răfuiască, aberant, şi cu banca tehnică a adversarilor. Utilizând “tot tacâmul”. Ceea ce e deja prea mult. Chiar şi la fotbal. Ei se aflau sub incidenţa a două hotărâri judecătoreşti definitive, irevocabile – defavorabile -, dar şi a unei sancţiuni de suspendare dictată de Comisia de disciplină a FRF, aşa cum arătam, la data comiterii faptei. Iar dacă mai oferim şi date din raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, întocmit de SC Conevex SRL, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, lucrurile arată chiar rău. Acolo este un prăpăd cu ronţăitul banilor, încasaţi de la asociaţiile sportive din teritoriu.