GAL „Colinele Olteniei”, între primele cinci cele mai performante

0
352

Cea de-a doua ediție a RuralFest s-a desfăşurat pe șoseaua Kiseleff, duminică 20.09.2015 şi a fost organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi cu Primăria Municipiului București.

În cadrul evenimentului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), a premiat cele mai performante grupuri de acțiune locală (GAL), care derulează proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile, disponibile prin LEADER, PNDR 2007-20213. Asociația „Grupul de Acțiune Locală Colinele Olteniei” s-a clasat pe locul 5 în top 10.

Ca rezultat al activităților derulate, primele 10 GAL-uri din clasament, printre acestea şi GAL “Colinele Olteniei”, au reușit să contracteze peste 27,35 de milioane de euro fonduri europene nerambursabile. Nivelul plăților efectuate către acești beneficiari se ridică la peste 20 de milioane de euro. Printre criteriile de ierarhizare avute în vedere s-au numărat și nivelul de contractare, nivelul de plată și impactul proiectelor derulate asupra comunității locale, pe baza situaţiei valabile la 01.09.2015.

GAL este un parteneriat public-privat constituit din reprezentaţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen şi care implementează o strategie integrată pentru dezvotarea teritoriului. GAL “Colinele Olteniei” a luat fiinţă pe raza a 14 comune: Almaj, Argetoaia, Brabova, Carpen, Cernăteşti, Coţofenii din Dos, Gogoşu, Greceşti, Işalniţa, Predeşti, Scaeşti, Seaca de Pădure, Sopot şi Bâcleş.