Directorul Teatrului „Colibri”, notat la concurs de doi membri ai Consiliului de Administraţie al instituţiei!

0
203

Trei zile are la dispoziţie comisia să soluţioneze contestaţia depusă de Remus Bogdan Vlăsceanu, contracandidatul Doinei Rodica Berceanu la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri. Concursul s-a desfăşurat între 22 februarie şi 15 martie a.c., la final pe cei doi despărţindu-i doar 32 de sutimi. Asta după ce notele concurenţilor au fost modificate de la o zi la alta pe site-ul Primăriei Craiova, iniţial diferenţa anunţată fiind de 21 de sutimi. Cum i-au evaluat pe concurenţi specialiştii din comisie poate fi discutabil şi interpretabil, desigur. Cert este că doi dintre membrii acesteia – consilierul local PD-L Nicolae Marinescu şi actorul Emil Boroghină – fac parte din Consiliul de Administraţie al Teatrului „Colibri”! Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, membrii comisiei analizează şi notează proiectele de management fără a cunoaşte identitatea autorului. În aceste condiţii, cei doi lasă să planeze suspiciunea că au intuit-o măcar, putând, astfel, să o favorizeze pe Doina Rodica Berceanu, manager al teatrului încă din 2006.

 

Site-ul Primăriei Craiova a oferit două variante ale rezultatului final al concursului

Concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” – instituţie de spectacol aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Craiova – s-a desfăşurat în două etape: 5-12 martie – analiza proiectelor de management (depuse pe data de 22 februarie), 15 martie – susţinerea proiectelor în cadrul interviului. Candidaţii au fost doi: tânărul actor Vlăsceanu Remus Bogdan – notat cu 8,47 după prima etapă şi cu 8,78 după cea de-a doua, la final obţinând 8,63 şi fiind declarat „respins”, şi managerul în funcţie al teatrului, Berceanu Doina Rodica – care a obţinut 8,59 după prima etapă şi 9,30 după cea de-a doua, fiind „admisă” cu 8,95. Aceste rezultate s-au regăsit pe site-ul Primăriei Craiova mai târziu, pentru că imediat după încheierea concursului s-a anunţat că Berceanu Doina Rodica a primit 8,57 la prima probă 8,95 la cea de-a doua, obţinând media 8,76 şi surclasându-l, astfel, cu doar 21 de sutimi, pe contracandidatul său, Vlăsceanu Remus Bogdan, care a obţinut 8,55 (fiind notat cu 8,47 şi, respectiv, 8,63).

Cât priveşte comisia de concurs, conform Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 465/2011, aceasta a fost alcătuită din trei membri (adică din „doi specialişti în domeniu şi un reprezentant al autorităţii”, potrivit Anexei nr. 1 la amintita Hotărâre, adică Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului): «Boroghină Emil – director al Festivalului Internaţional „Shakespeare”, Boiangiu Nicolae – secretar literar la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi Marinescu Nicolae Sidor – consilier local». În contestaţia formulată împotriva procedurii concursului, Vlăsceanu Remus Bogdan solicită, între altele, şi verificarea existenţei «documentelor doveditoare privind calitatea de „specialist în domeniu”, mai ales în managementul de teatru şi cu precădere teatru de păpuşi» în cazul primilor doi membri ai comisiei.

Nicolae Marinescu şi Emil Boroghină aprobă programul de activitate, ca şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale teatrului

Interesat de verificat ar fi, zicem noi, şi altă calitate, tot a doi membri ai comisiei: consilierul local PD-L Nicolae Marinescu şi actorul Emil Boroghină, fost director al Teatrului Naţional din Craiova, care fac parte din Consiliul de Administraţie al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri”. Potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, comisia „elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului” şi „analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru fiecare etapă a concursului” (capitolul II – Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs, art. 4).

Calitatea celor doi – de membri atât în Consiliul de Administraţie al teatrului, cât şi în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de manager al instituţiei – lasă loc suspiciunii că ar fi putut cunoaşte identitatea unuia dintre concurenţi şi, astfel, l-ar fi putut favoriza. Mai precis a Doinei Rodica Berceanu, de şase ani manager al Teatrului „Colibri”. Adică exact acolo unde Nicolae Marinescu şi Emil Boroghină analizează şi aprobă programele de activitate şi repertoriile instituţiei, aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli (în vederea avizării acestuia de ordonatorul principal de credite), supune aprobării autorităţii tutelare statul de funcţii al instituţiei, aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei ş.a.

„Specialiştii” comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor au la dispoziţie trei zile pentru a delibera

De altfel, considerând viciată organizarea concursului şi fiind nemulţumit de rezultatele obţinute la cele două etape, Remus Bogdan Vlăsceanu solicită comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor „verificarea respectării procedurilor legale privind existenţa unor declaraţii de confidenţialitate ale membrilor comisiei, semnate şi înregistrate înaintea datei de deschidere a plicurilor cu proiectele de management”. De asemenea, cere verificarea documentelor depuse pentru înscrierea la concurs, în data de 22 februarie a.c. (a adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi a proiectului de management, întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, nesemnat, fără elemente de identificare ale candidatului, în format printat şi în format electronic – CD sau DVD), verificarea respectării procedurii legale a structurii proiectelor de management depuse ş.a.

Comisia care trebuie să analizeze aceste aspecte şi să soluţioneze contestaţia până vineri (adică în termen de trei zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere – 20 martie) este formată, potrivit Anexei nr. 1 la amintita Hotărâre nr. 465/2011, tot din „doi specialişti în domeniu şi un reprezentant al autorităţii”. „Specialişti” – subliniem: în domeniu, adică în managementul unei instituţii publice de spectacol, de repertoriu, în care predomină specificul păpuşăresc, dar şi spectacolele pentru tineret, festivalurile de profil etc. – sunt consideraţi, de această dată, Coşoveanu Gabriel – conferenţiar universitar la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, dar şi preşedinte al filialei locale a Uniunii Scriitorilor din România (în care Berceanu Doina Rodica este membră!), şi Dan Lupescu – director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj. Din partea autorităţii a fost desemnat consilierul local PSD Dan Iulius Magla. Din lac în puţ, cum se spune, în alcătuirea respectivelor comisii, în care ar fi putut fi cooptaţi reprezentanţi cu pregătire temeinică ai unor instituţii de profil din ţară şi nu oameni de cultură de pe plan local, consideraţi profesionişti, dar în domeniile lor de activitate.