Eugen Călinoiu, directorul executiv al DGFP Dolj: „Calendarul fiscal trebuie respectat”

0
145

Taxele şi impozitele sunt percepute de stat după un calendar întocmit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Eugen Călinoiu, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj, a precizat că acesta stabileşte termenele-limită până la care contribuabilii persoane fizice sau juridice trebuie să depună la unitatea fiscală unde sunt arondaţi documentele fiscale şi să facă plăţile anticipate aferente impozitelor care trebuie plătite. Calendarul fiscal trebuie respectat, deoarece depăşirea termenelor atrage după sine penalizări şi amenzi.

Eugen Călinoiu

Proprietarii doljeni care închiriază locuinţe, terenuri, spaţii comerciale şi industriale trebuia, legal, să meargă la DGFP şi să depună declaraţiile privind veniturile realizate, până cel târziu 16 ianuarie. Doljenii care obţin venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit – notari, avocaţi, evaluatori, artişti etc. – au obli­gaţia să depună declaraţiile pri­vind veniturile realizate până pe 25 mai. „Cei care doresc să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real trebuie să anunţe acest lucru până pe 31 ianuarie. Plăţile se fac trimestrial, până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie”, spune directorul executiv al DGFP Dolj, Eugen Călinoiu.  Aceeaşi procedură trebuie urmată şi de oamenii care obţin bani din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi de cei care cultivă şi vând flori, legume, ciuperci şi de fermierii care obţin venituri din exploatarea pe­pinierelor viticole şi pomicole sau din alte activităţi similare celor conside­rate activităţi agricole.

Contribuţiile se efectuează trimestrial

Cererile se fac la unitatea fiscală unde contribuabilul este arondat şi tot aici se fac şi plăţile la Trezorerie, care nu întotdeauna se află la aceeaşi adresă cu unitatea fiscală. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi in­dependente, cu excepţia impozitului pe venituri din arendare şi a veni­tu­rilor din activităţi agricole, trebuie să facă plăţile în datele de 25 mar­tie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 de­cembrie. „Persoanele care reali­zea­ză venituri din activităţi agricole trebuie să achite impozitul în două tranşe, respectiv 1 septembrie şi 26 noiembrie”, a mai subliniat Eugen Călinoiu. Cei cu statut de persoană fizică autorizată, cei care realizează venituri din profesii liberale, precum şi cei care realizează venituri din drepturi de autor şi din activităţi agricole au obligaţia să plătească la sistemul public de pensii şi la cel de sănătate. Excepţie fac cetăţenii care sunt angajaţi cu carte de muncă la o altă firmă. „Contribuţiile se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru”, a completat directorul executiv al DGFP Dolj.