A opta conferinţă din seria „Avangardă & transdisciplinaritate”: „Victor Brauner şi alchimia numerică: o abordare transdisciplinară”

0
427

A opta conferinţă din seria „Avangardă & transdisciplinaritate” – proiect coordonat de Petrişor Militaru – va avea loc mâine, 8 martie, ora 17.00, la Secţia Audio-video a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”. Tema va fi „Victor Brauner şi alchimia numerică: o abordare transdisciplinară”, iar autor – Petrişor Militaru, doctor în filosofie. Următoarea conferinţă va avea în centru opera lui Gellu Naum şi va fi susţinută de drd. Gabriel Nedelea, care are în pregătire o teză de doctorat despre poezia românească din deceniile al şaptelea şi al optulea, sub îndrumarea profesorului Eugen Negrici.

Proiectul „Avangardă şi transdiciplinaritate” îşi propune să promoveze avangarda românească şi cercetările de tip transdisciplinar printr-o serie de conferinţe lunare la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, ţinute de tineri cercetători, doctori, doctoranzi sau scriitori care să facă cunoscut publicului nespecializat ideile novatoare ale avangardiştilor români sau de origine română, dar consacraţi în străinătate, apelând în acelaşi timp la posibilităţile pe care le oferă metodologia transdisciplinară în domeniul ştiinţelor umaniste, aşa cum a fost ea desăvârşită de fizicianul şi filosoful Basarab Nicolescu.

Conferinţa de mâine a dr. Petrişor Militaru are în centru personalitatea şi opera lui Victor Brauner (5 iunie 1903, Piatra Neamţ – 12 martie 1966, Paris), cel mai cunoscut pictor suprarealist de origine română. «Fără îndoială că pentru a judeca lucrările lui Victor Brauner este necesar să avem în vederea opera sa artistică în totalitatea ei şi, cu toate acestea, am găsit de cuviinţă că a ne opri, de această dată, asupra uneia din puţinele sale sculpturi ne va favoriza accesul la semnificaţiile operei sale plastice şi ne va apropia de universul artistic al celui mai cunoscut artist suprarealist de origine română. Sculptura Nombre (1943) este una din lucrările sale reprezentative pentru una din etapele fundamentale ale dezvoltării sale artistice, dacă nu chiar pentru întreaga sa operă. Lucrarea, creată în timpul războiului, când Brauner – din cauza origini sale evreieşti – a fost nevoit să trăiască în clandestinitate în Franţa, este rezultatul căutării acelor „noi mituri” atât de dragi grupului suprarealist căruia i se alăturase încă din 1933», menţionează Petrişor Militaru în conferinţa „Victor Brauner şi alchimia numerică: o abordare transdisciplinară”.

Născut în 1981, Petrişor Militaru este doctor în filosofie cu lucrarea „Suprarealismul şi ştiinţa modernă. O abordare transdisciplinară”, sub îndrumarea prof. univ. dr. Basarab Nicolescu, în cadrul Facultăţii de Studii Europene, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. A absolvit masterul „Literatură română în context european” (2006) şi Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova (2004). Este redactor la revista de cultură „Mozaicul”. A publicat volumul de poeme „Oaspetele impar” (2005), care a primit premiul Filialei din Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, şi a debutat în critica literară cu volumul „Prezenţe angelice în poezia română” (2012).