ABA „Jiu” închiriează terenuri situate în albiile râurilor

0
261

Mai multe bunuri imobile – terenuri situate în albiile minore ale râurilor Jiu, Gilort, Motru, Amaradia, Sohodol, Neagonea, Blahniţa, Şuşeni, Topolniţa şi Fluviul Dunărea, de pe raza judeţelor Dolj, Gorj şi Mehedinţi – proprietate publică a statului, aflate în gospodărirea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – ABA „Jiu”, vor fi scoase la licitaţie, pentru a fi închiriate. „Închirierea are ca scop înlăturarea materialului aluvionar, pentru asigurarea scurgerii optime în albie”, a precizat directorul Administraţiei Bazinale de Apă „Jiu”, Cosmin Călin. Potrivit conducerii, contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de maximum doi ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pe bază de act adiţional, pentru încă un an. La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără caietul de sarcini şi constituie garanţia de participare. «Garanţia de participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei anuale pentru fiecare bun imobil, al cărei preţ de pornire a licitaţiei este de 0,51 de lei/mp/an, valoare ce a fost stabilită şi aprobată prin Hotărârea Consiliului de Conducerea Administraţiei Naţionale „Apele Române”» a explicat Cosmin Călin, care a adăugat că pe viitor vor putea fi închiriate şi balastiere, lacuri şi luciuri de apă.

Prima dintre licitaţii se va derula în data de 9 martie a.c., pentru perimetrele din judeţele Dolj (râul Jiu şi fluviul Dunărea) şi Mehedinţi (râurile Neagonea şi Topolniţa), iar în data de 10 martie a.c., cea de-a doua, în judeţul Gorj (râurile Jiu/Drăguţeşti, Gilort/Andreeşti, Motru/Stângăceaua, Amaradia/Brăteşti, SohoholHm 400/Stroieşti, Blahniţa/Crasna, Suseni/Frăţeşti).