I.L. Caragiale în colecţiile Bibliotecii Judeţene „Aman”

0
285

Cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la naşterea dramaturgului I.L. Caragiale, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” invită publicul la o expoziţie de carte. Deschisă în perioada 1-18 februarie, în cadrul Salonului Expoziţional, aceasta cuprinde, sub genericul «Ion Luca Caragiale în colecţiile Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”», peste 40 de cărţi şi periodice. Dintre acestea, „I.L. Caragiale. Omul şi opera în imagini” (Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1953), dar şi volume ale scriitorului: „Opere” (Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011), „Teatru” (ediţie festivă, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1952), „Momente şi schiţe” (ilustraţii de Eugen Taru, ediţie festivă, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1952). Se adaugă periodicele „Vatra”, „Moftul român”, „Alegetorul liber” şi „Convorbiri literare”.