“Lucrezi pământul, depui cerere, primeşti fonduri europene şi naţionale!”

0
269

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a lansat Campania de informare privind primirea cererilor de sprijin pe suprafaţă, având sloganul: “Lucrezi pământul, depui cerere, primeşti fonduri europene şi naţionale! APIA te aşteaptă”. Conform unui comunicat de presă remis de Agenţie, obiectivul general al campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile europene şi naţionale destinate schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2012, precum şi la modalitatea de accesare a acestora. “Se pune accent în continuare pe informarea eficientă a fermierilor cu privire la aplicaţia de identificare online a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii, prin conexiune la internet, îşi pot vizualiza propriile parcele digitizate în campania anterioară şi îşi pot digitiza şi alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA. Buna informare a fermierilor reprezintă una din primele şi cele mai importante condiţii pentru derularea la timp şi corectă a întregului proces de absorbţie a fondurilor europene alocate pentru sectorul agricol din România”, se arată în informarea APIA.

Instruire pentru fermieri şi personalul din bibliotecile judeţene şi comunale

Pe durata Campaniei, centrele judeţene şi locale ale Agenţiei vor organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor şi, deopotrivă, a administraţiei agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijn pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2012, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă. În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă şi identificare, respectiv schiţarea online a parcelelor agricole. De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii cât şi administraţia agricolă din primării, respectiv personalul din bibliotecile judeţene şi comunale cuprinse în programul Biblionet.


Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2012 se va derula în perioada 1martie – 15 mai 2012, respectiv 11 iunie, însă cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

Măsurile de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2012 sunt:

1.  Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

2. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC): PNDC 1 – culturi în teren arabil; PNDC 2 – in pentru fibră; PNDC 3 – cânepă pentru fibră; PNDC 4 – tutun; PNDC 5 – hamei; PNDC 6 – sfeclă de zahăr.

3. Schema separată pentru zahăr;

    1. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală: Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate; Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific si semnificativ defavorizate din punct de vedere natural; Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu (Pachetul 1 (P1) – pajişti cu înaltă valoare naturală, Pachetul 2 (P2)  – practici agricole tradiţionale, Pachetul 3 (P3)  – pajişti importante pentru păsări, Pachetul 4 (P4) – culturi verzi, Pachet 5 (P5) – agricultură ecologică, Pachet 6 (P6) – pajişti importante pentru fluturi, Pachet 7 (P7) – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu).