S-a dat startul pentru „Definitivat”

0
132

S-a dat startul pregătirilor pentru examenul de definitivat, care le conferă dreptul profesorilor de a se titulariza şi de a continua activitatea de pregătire. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat calendarul examenului, iar dosarele de candidatură trebuie depuse, la sediul unităţilor de învăţământ ale cadrelor didactice, până la 20 noiembrie. Ministerul a modificat ceva din legislaţia veche, fiind primiţi şi debutanţii.

Conform noilor reglementări, au dreptul să participe la concurs şi cei care au minimum un an la clasă, în calitate de cadru didactic, iar candidaţii admişi trebuie să susţină două inspecţii la clasă până pe 17 iunie 2016. Proba finală, care constă în susţinerea unei evaluări scrise, va avea loc pe 4 august 2016. Ca noutăţi mai apar câteva articole, aşa cum este stipulat în Ordinul nr.5287/2015 al ministrului: „Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda efectiv Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specialităţile, precum şi probele de concurs”; membrii evaluatori sunt în număr de patru, pentru cel mult 100 de lucrări scrise, fiind organizate două subcomisii. Fiecare dintre acestea are în componenţă două cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar şi universitar, având gradul didactic I, II sau titlul ştiinţific de doctor, unul fiind evaluator pentru subiectele la disciplinele de specialitate şi unul pentru pedagogie şi psihologie. Cel care face parte din ultima subcomisie poate fi membru la mai multe secţiuni de specializări; la contestaţii, dacă diferenţa este între 0,5 – 1 punct, rămâne nota stabilită de comisia de contestaţii, ceea ce depăşeşte maximul conducând la înfiinţarea unui arbitraj la care vor participa patru cadre didactice – două din echipa de evaluare, celelalte din cea de contestaţii, care vor da şi verdictul final. La Dolj, media de participare este de 200 de profesori, cu un procent de promovabilitate de peste 51%, la sesiunea anterioară fiind înregistraţi 13 absenţi şi 56 de retraşi.