„Povestitorul Ion Creanga. Viaţa şi opera” – expoziţie de carte

0
236

Cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la naşterea marelui povestitor Ion Creangă, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” organizează în perioada 1-15 martie expoziţia de carte „Povestitorul Ion Creanga. Viaţa şi opera”. Aceasta cuprinde cărţi şi periodice, între care „Amintiri din copilărie” (ediţie complectă / cu ilustraţiuni de Stoica D., Bucureşti, Editura „Cartea Românească”), „Dănilă Prepeleac” (ilustrat de Stoica D., Bucureşti, Editura „Cartea Românească”), ambele ale scriitorului, „Viaţa lui Ion Creangă”, de G. Călinescu (Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1938) ş.a.